Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Obrazci na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčni obrazci in pravilniki

SEMINARSKE NALOGE

Obvestilo o oceni seminarske naloge

VAJE

Oddelčni študijski red za opravljanje vaj 

ZAKLJUČNA DELA 

*dispozicija seminarskega in diplomskega dela je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo obvezna priloga Obrazca št. 1: Prijava teme diplomskega dela (1. stopnja).

*dispozicija magistrskega dela je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo obvezna priloga Obrazca št. 1: prijava teme magistrskega dela (2. stopnja).

*dispozicija magistrskega dela je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo obvezna priloga Obrazca št. 1: prijava teme magistrskega dela (2. stopnja).

*disposition of the MA thesis at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology is an obligatory part of Form 1: prijava teme magistrskega dela (2. stopnja)

Obrazec o lektoriranju naj bo uvezan na koncu diplomskega / magistrskega dela. Stran ni oštevilčena in ni navedena v kazalu! Če ima uradni lektor svoj obrazec, lahko uporabite njegovega. V trdo vezan izvod naloge za oddelčno knjižnico uvežete originalen izvod obrazca, v elektronsko verzijo naloge dodate skenirano verzijo.

V primeru, da študent utemeljeno sodi, da dovolj dobro obvlada jezik in ne rabi posebnega jezikovnega pregleda, se pod izjavo podpiše sam in s tem sam prevzame odgovornost za opravljen jezikovni pregled.

DOKUMENTACIJA IN ISEKA

Staff