Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčne komisije in tutorstvo - EiKA

Oddelčne komisije in tutorstvo

Mentorji letnikov v študijskem letu 2023/24

1. stopnja
1. letnik: prof. dr. Uršula Lipovec Čebron
2. letnik: izr. prof. dr. Jaka Repič
3. letnik: izr. prof. dr. Alenka Bartulović

2. stopnja
1. letnik: izr. prof. dr. Mateja Habinc
2. letnik: izr. prof. dr. Miha Kozorog

Doktorski študij: prof. dr. Rajko Muršič
Tutor koordinator: izr. prof. dr. Peter Simonič

(sklep seje sveta oddelka, 5. 9. 2023)

 

Skrbnica prvostopenjskih študijskih programov (enopredmetni in dvopredmetni program Etnologija in kulturna antropologija): izr. prof. dr. Mateja Habinc

Skrbnik drugostopenjskih študijskih programov (enopredmetni in dvopredmetni program Etnologija in kulturna antropologija: red. prof. dr. Rajko Muršič

Skrbnika skupnega magistrskega programa Kreol-Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi: red. prof. dr. Rajko Muršič in izr. prof. dr. Jaka Repič

izr. prof. dr. Peter Simonič
izr. prof. dr. Mateja Habinc
red. prof. dr. Rajko Muršič
izr. prof. dr. Jaka Repič
sam. strok. delavka Tanja Tivadar
študentka Živa Gornik

Asist. Tina Krašovic
Delovna praksa
Namen prakse, kreditna vrednost in oddelčna koordinacija

Koordinatorka prakse: 
asist. Tina Krašovic
Govorilne ure:
Po predhodnem dogovoru na tina.krasovic@ff.uni-lj.si. Kabinet 306 Zavetiška.
T: 01 241 15 18
E: tina.krasovic@ff.uni-lj.si

Postopek za opravljanje delovne prakse
Najava opravljanja delovne prakse in izjava:
Koordinatorki asist. Tini Krašovic (tina.krasovic@ff.uni-lj.si) ...
Zavarovanje in praktično usposabljanje
Po elektronski pošti (tina.krasovic@ff.uni-lj.si) najavite prakso (osebni podatki, čas izvajanja prakse, podatki o instituciji in mentorju).

Oddelčna koordinatorica: izr. prof. dr. Mateja Habinc

Oddelčna administratorka: Tanja Tivadar, sam. strok. delavka

doc. dr. Alenka Bartulović - za odhajajoče študente in profesorje

doc. dr. Sarah Lunaček Brumen - za prihajajoče študente in profesorje

izr. prof. dr. Jaka Repič - koordinator za program Kreol-Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi

doc. dr. Urša Valič

Živa Gornik

Neža Jakšić

Koordinatorka tutorstva na Oddelku
Neža Jakšić, neza.jaksic.ivacic@gmail.com / nj1156@student.uni-lj.si

Uvajalni tutorji
Hana Konjedic, hk9052@student.uni-lj.si
Katarina Vaupotič, vaupotickatarina@gmail.com
Matej Mali, mm3754@student.uni-lj.si
Živa Gornik, gornik.ziva@gmail.com

Namen tutorskega sistema na FF je ustvariti pogoje za:

  • organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija;
  • krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in FF kot celoto;
  • uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje;
  • reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami;
  • izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

Za več informacij glej spletno stran FF o tutorstvu.

Kontakt: fftutorstvo@gmail.com ali tutorstvo@ff.uni-lj.si

 

Staff