Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Klub diplomantov etnologije in alumni UL

O Klubu diplomantov etnologije in Alumnih UL

Mrežo klubov alumnov je pod skupnim imenom Alumni UL ustanovila Univerza v Ljubljani. Na njihovi spletni strani si lahko preberete, katere ugodnosti lahko kot alumni Univerze v Ljubljani koristite pri njihovih partnerjih, se seznanite z zgodbami alumnov ter kaj vse za svoje alumne organizirajo posamezni klubi.

Klub diplomantov etnologije je bil ustanovljen leta 2012 in je eden večjih in dejavnejših alumni klubov v okviru naše univerze. Registriranih je že več kot 420 članov. Vsaj enkrat letno organiziramo družabna srečanja diplomantov, v zadnjem času pa tudi karierne dogodke. Vabljeni, da se dogajanju v okviru kluba in oddelka pridružite tudi sami in tako še naprej sooblikujete naše strokovno in družabno življenje! 

Oddelčna koordinatorica Kluba diplomantov: izr. prof. dr. Mateja Habinc, mateja.habinc@ff.uni-lj.si

Administratorka: sam. strok. delavkaTanja Tivadar, tanja.tivadar@ff.uni-lj.si

 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL že drugo leto sodeluje v mentorskem programu Alumni za študente, ki poteka v okviru Mreže klubov alumnov UL.

Zakaj sodelovati?

Mentorji in mentorice vam bodo preko izvedbe osvetlitve delovnega mesta za en dan omogočili vpogled v različna delovna okolja. Na ta način boste pridobili dodatne praktične izkušnje, spoznali ali je delovno mesto ustrezno za vas ter pridobili kontakte v organizaciji ali na področju, ki vas zanima. Predviden termin izvedbe programa je med aprilom in novembrom 2023.

V letu 2022 smo uspešno povezali sedem parov. Oglejte si izkušnji dveh naših študentov, Polone Zabret in Mateja Malija, ki sta se vključila v osvetlitev delovnega mesta za en dan.

Več informacij o projektu in odgovori na najpogostejša vprašanja: Kažipot za mentorje in mentorirance_vse o projektu.pdf.

Kako se lahko prijavim?

1. Pridruži se Klubu diplomantov etnologije na spletnem portalu Alumni UL. 2. Izberi mentorja ali mentorico po svoji izbiri (spodaj). 3. Sporočite svojo odločitev na eika@ff.uni-lj.si in začeli bomo s povezovanjem!

Kdo so naši mentorji in mentorice v letu 2023?

Lana Čop
Cerinšek Gregor

 

V okviru Univerze v Ljubljani začelo razvijati gibanje Starejšim prijazna univerza po zgledih podobnih gibanj po svetu (Age friendly university) in sloneč na slovenskih izkušnjah z izobraževanjem starejših. Z jesenjo 2021 pa je na Univerzi v Ljubljani zaživela tudi Modra fakulteta, skupnost starejših alumnov.

Če ste zaključili študij na Univerzi v Ljubljani, imate več kot 60 let in gojite strast do znanja in spoznavanja, vas vabimo k vpisu v programe vseživljenjskega učenja Modre fakultete. Na voljo imate več različnih programov, ki so organizirani v sodelovanju z različnimi fakultetami in akademijami UL. Več na: alumni UL.

Spoštovani diplomant, diplomantka!

Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL vas ob zaključku (dela) vašega študija vabimo, da ostanete v stiku z nami. Pozivamo vas, da dogajanje na oddelku in v stroki spremljate preko oddelčne spletne strani, facebook strani, Instagrama in Youtube kanala.


Prav tako si na oddelku želimo, da naši bodoči stiki ne bi ostali omejeni le na splet in spletna omrežja, zato smo ustanovili Klub diplomantov etnologije, ki vsaj enkrat letno organizira družabna srečanja. Preko kluba želimo prav tako redno ažurirati podatke o diplomantih OEiKA in vas obveščati o posvetih, strokovnih srečanjih, predavanjih vabljenih gostov, pa tudi morebitnih zaposlitvah oziroma projektnih in drugih delih. Klub je namenjen tudi izvajanju anket za potrebe evalvacij pedagoškega procesa, njegovo delovanje pa ureja pravilnik Kluba alumnov FF UL.

Kako se lahko včlanite?

V Klub diplomantov etnologije se včlanite z registracijo preko platforme Alumni UL, znotraj katere ima Oddelek svoj zavihek. Registracija je preprosta, vpis ID kode in naložitev slike nista potrebna.

Spoštovani diplomant oziroma diplomantka, članica Kluba diplomantov etnologije in Alumnov UL!

Vabimo vas, da v okviru Kluba diplomantov etnologije in Kluba Alumnov UL z nami delite svoje izkušnje svoje karierne poti. Zanima nas, kako ste se na trgu dela znašli po diplomi iz etnologije in kulturne antropologije, kje ste delali in kaj počnete danes, predvsem pa nas zanima vaše mnenje o tem, kako vam je pri vsem tem koristilo znanje, pridobljeno v okviru študija na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL. Zanima nas, katere izmed praks in znanj, pridobljenih v okviru študija, vam še posebej koristijo, v čem se - v primerjavi z drugimi kadri na trgu dela - čutite primerljivi in v čem specifični.

Tovrstne izkušnje že dve leti predstavljamo tudi v okviru vsakoletnih srečanj z diplomanti (gosta dr. Tomaž Simetinger in Janez Fajfar), želimo pa zbrati/slišati še več prvoosebnih izkušenj in pripovedi. Za oddelek so to namreč koristne informacije o naših študijskih programih in usmeritvah, za sveže ali skorajšnje diplomante pa dragocen vpogled v novo obdobje svojega življenja, v katerega vstopajo.

Vaše izkušnje nam lahko pošljete na elektronski naslov oddelka: eika@ff.uni-lj.si. Če želite, da je javno dostopno in vidno vsem, vas prosimo, da to besedilu pripišite.

Hvala za vaše sodelovanje vnaprej in na snidenje!

Spoštovani diplomant oz. diplomantka!

Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL vas vabimo, da nam podate povratno informacijo o vašem študiju in (načrtovani) zaposlitvi. Rezultati ankete nam bodo pomagali pri prilagajanju programov, boljši organizaciji dela in odpravljanju pomanjkljivosti, zato vas prosimo, da izpolnite dve anketi, dostopni na:
http://www.surveymonkey.com/s/SMFYCT3
http://www.surveymonkey.com/s/SM6C2DN

Zbrani podatki bodo obdelani in hranjeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in bodo uporabljeni zgolj za evalvacijo kakovosti in splošnega dela na OEiKA FF UL.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Srečanje vseh generacij diplomantov ob 80-letnici oddelka – dokončno prestavljeno na leto 2025

Morda se še spomnite, da smo pred leti, ob 80-letnici Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, osrednjega etnološkega in kulturnoantropološkega oddelka na Slovenskem, napovedovali, da okroglo obletnico proslavimo tudi z večjim (predvsem družabnim) srečanjem vseh generacij diplomantov našega oddelka.
A ko smo s pripravami na srečanje začeli, nam je načrte prekrižala situacija s covid-19 in srečanje smo prelagali »na boljše čase«. Tokrat vas s tem v zvezi obveščamo, da smo se dokončno odločili, da večje srečanje vseh generacij diplomantov etnologije organiziramo leta 2025, ko bomo praznovali 85 let Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.
V vmesnem času pa vas vabimo, da se kljub vsemu srečujemo v čim večjem številu na naših rednih letnih srečanjih (predvsem s svežimi) diplomanti našega oddelka, kot tudi v okviru vseh drugih dogodkov, ki jih organiziramo.

14. srečanje z diplomanti Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo

V torek 7. novembra 2023 je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL potekalo 14. srečanje diplomantov. Zbrane diplomante, predvsem tiste, ki so zaključili prvo-ali drugostopenjski študij na oddelku v študijskem letu 2022/2023, je sprva pozdravil predstojnik oddelka doc. dr. Boštjan Kravanja, srečanje pa se je nadaljevalo s povabilom vsem v Klub diplomantov etnologije, ki deluje v okviru Alumnov UL. Vodja kluba izr. prof. dr. Mateja Habinc je prisotne seznanila predvsem z iztekajočim se mentorskim programom UL Alumni za študente: osvetlitev delovnega mesta. Svojo karierno pot je študentom nato predstavila Živa Kavka Gobbo, mag. etnologije in kult. antropologije, predsednica okoljske organizacije Focus, o kariernih centrih na UL pa je spregovorila še karierna svetovalka tudi za FF Sabina Mikuletič Zalaznik.

srečanje diplomantov generacije 2022/23
srečanje diplomantov generacije 2022/23
druženje diplomantov
karierna svetovalka UL Sabina Mikuletič Zalaznik: predstavitev kariernih centrov UL
Živa Kavka Gobbo, mag. etn. In kul. ant., direktorica zavoda Fokus: predstavitev svoje karierne poti

Avtorici fotografij: Tanja Tivadar in Veronika Zavratik.

Podelitev prvostopenjskih diplom, 16. 1. 2023

V ponedeljek, 16. januarja 2023, je v Zbornični dvorani UL potekala podelitev prvostopenjskih diplom diplomantom in diplomantkam Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, ki so študij zaključili v študijskem letu 2021/2022. 

13. srečanje diplomantov in diplomantk etnologije

Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je v torek, 8. novembra 2022 ob 18.00 potekalo že 13. srečanje diplomantov in diplomantk etnologije, predvsem generacije, ki je diplomirala oziroma magistrirala v študijskem letu 2021/2022.

Zbrane je pozdravil namestnik predstojnice, izr. prof. dr. Peter Simonič, o Klubu diplomantov etnologije oziroma alumnih FF/UL sta spregovorili vodja kluba izr. prof. dr. Mateja Habinc in strokovna sodelavka Mojca Bele, ki je predstavila tudi aktualni mentorski sistem Alumnov UL. O svoji karierni poti je spregovorila kolegica Barbara Kotnik, diplomantka etnologije in kulturne antropologije zaposlena v Muzeju norosti na gradu Cmurek; karierne centre UL pa je zbranim predstavila Sabina Mikuletič Zalaznik, karierna svetovalka tudi na FF.

Program sta s petjem in kitaro pospremili naša alumna Pia Krampl in naša študentka Leonarda Šoko, pred zaključkom formalnega dela in začetkom druženja pa se je novim diplomantkam in diplomantom družno nazdravilo.     

Avtor fotografij: izr. prof. dr. Jaka Repič

Dvanajsto srečanje diplomantov in diplomantk (generaciji 2019/20 in 2020/21)

V ponedeljek, 30. maja 2022 smo ponovno in po dlje časa organizirali srečanje z diplomanti in diplomantkami, ki je potekalo v živo, česar smo bili izjemno veseli. Na ta dogodek smo posebej povabili vse, ki so na našem oddelku zaključili svoj študij z diplomsko ali magistrsko nalogo v študijskih letih 2019/2020 oziroma 2020/2021, ko zaradi razmer srečevanj v živo skorajda ni bilo.

Potekal je kratek uradni program:

 • nagovor namestnika predstojnice oddelka, izr. prof. dr. Petra Simoniča;
 • nagovor vodje Kluba diplomantov etnologije, izr. prof. dr. Mateje Habinc;
 • povabilo v Klub diplomantov etnologije in predstavitev mentorskega sistema v okviru Alumni UL, s strani sam. strok. delavke Mojce Bele;
 • predstavitev karierne poti diplomantke Saše Roškar, konservatorke iz ZVKDS Kranj;
 • predstavitev karierne poti Anje Cizel, mlade raziskovalke na ZRC SAZU, GNI;
 • druženje.

Podelitev prvostopenjskih diplom, 13. 4. 2022

V sredo, 13. aprila 2022, je v Zbornični dvorani UL potekala podelitev prvostopenjskih diplom diplomantom in diplomantkam Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, ki so študij končali do vključno 30. septembra 2021. 

Podelitev prvostopenjskih diplom, 5. 11. 2021

V petek, 5. novembra 2021, je v Zbornični dvorani UL potekala podelitev prvostopenjskih diplom diplomantom in diplomantkam Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, ki so študij končali do vključno 30. septembra 2020. 

Enajsto srečanje diplomantov in diplomantk (generacija 2019/20)

V torek, 24. novembra 2020, smo izvedli enajsto srečanje diplomantov in diplomantk našega oddelka. Zaradi trenutnih razmer se na žalost nismo srečali osebno na Zavetiški, ampak smo morali izvesti srečanje preko Zoom-a.

Potekal je kratek uradni program:

 • nagovor predstojnika OEiKA FF UL izr. prof. dr. Jake Repiča,
 • nagovor Tine Malenšek Kojić, karierne svetovalke na Centru za osebni in profesionalni razvoj študentov na UL in predstavitev Mreže kluba alumnov UL,
 • predstavitev karierne poti diplomanta OEiKA Gorazda Skrta, direktorja podjetja Lovely Trips,
 • virtualno druženje.

Podelitev prvostopenjskih diplom, 3. 3. 2020

V torek, 3. marca 2020, je v Zbornični dvorani UL potekala podelitev prvostopenjskih diplom diplomantom in diplomantkam Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, ki so študij končali do vključno 30. septembra 2019. 

Deseto srečanje diplomantk in diplomantov (generacija 2018/2019)

V torek, 12. novembra 2019, je na Oddelku EIKA potekalo srečanje diplomantov in diplomantk, ki so študij končali v študijskem letu 2018/19.

Program:

 • Govor predstojnika izr. prof. dr. Jake Repiča;
 • Predstavitev karierne poti diplomanta OEiKA Janeza Fajfarja, župana Bleda;
 • Nagovor dr. Sabine Žnidaršič Žagar, samostojne karierne svetovalke na UL.

Srečanje je bilo obogateno s kulturnim programom diplomantke in študentke OEiKA Pie Krampl in Mitje Brgleza ter se je zaključilo z druženjem.

Deveto srečanje diplomantk in diplomantov (generacija 2017/2018)

Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL je v torek, 27. 11. 2018, v okviru delovanja oddelčnega Kluba diplomantov etnologije potekalo že deveto srečanje z diplomanti in diplomantkami. V okviru dogodka je s pesmijo prisotne najprej pozdravil kvartet diplomantov omenjenega oddelka, nato pa je prisotne nagovoril predstojnik oddelka izr. prof. Jaka Repič. V svojem govoru je izpostavil tudi najboljše diplome oziroma magistrska dela, ki so bila v minulem študijskem letu spisana na oddelku, in še posebej omenil dve magistrski deli - Mateje Slovenc in Žige Goriška. Naloga slednjega z naslovom NASLOV DODATI se poteguje tudi za dekanovo nagrado FF. V okviru srečanja z diplomanti smo tokrat prvič organizirali tudi karierni dogodek, saj je svoje izkušnje s študijem, delom in zaposlitvijo predstavil diplomant in doktorand Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo dr. Tomaž Simetinger, v. d. direktorja Zavoda za kulturo Kamnik. Bodoči karierni poti zbranih diplomantov in diplomantk pa je nekaj besed namenila tudi gostja dr. Sabina Žnidaršič Žagar, karierna svetovalka na UL, ki je zbranim predstavila delovanje kariernih centrov na FF in UL in jih povabila k še večjemu vključevanju v njihove dejavnosti. Dogodek se je nadaljeval s kulturnim programom, kateremu je sledilo prijetno neformalno druženje.

Podelitev prvostopenjskih diplom, 19. 2. 2018

V ponedeljek, 19. februarja 2018, je v Zbornični dvorani UL potekala podelitev prvostopenjskih diplom, diplomantom in diplomantkam Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, ki so študij zaključili do vključno 30. 9. 2017.

Osmo srečanje diplomantov in diplomantk (generacija 2016/2017)

V torek, 14. novembra 2017, je na Oddelku EIKA potekalo srečanje diplomantov in diplomantk, ki so študij zaključili v študijskem letu 2016/17 ter srečanje s prof. dr. Vitom Hazlerjem ob njegovi upokojitvi. 

Sedmo srečanje diplomantov in diplomantk ter zaposlenih na oddelku (piknik)

V mesecu juniju 2017 je potekal piknik diplomantov in diplomantk ter zaposlenih na oddelku.

Šesto srečanje diplomantov in diplomantk (generacija 2015/2016)

V četrtek, 24. novembra 2016, je na Oddelku EIKA potekalo srečanje diplomantov in diplomantk, ki so študij zaključili v študijskem letu 2015/16. 

Podelitev prvostopenjskih diplom, 2016 

V ponedeljek, 4. aprila 2016, je v Zbornični dvorani UL potekala podelitev diplom diplomantom in diplomantkam Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, ki so študij zaključili do vključno 30. 9. 2015. Fotografije s podelitve si lahko ogledate in naročite na naslednji povezavi.

Peto srečanje diplomantov in diplomantk (generacija 2014/2015)

V torek, 1. decembra 2015, je na Oddelku EIKA potekalo srečanje diplomantov in diplomantk, ki so študij zaključili v študijskem letu 2014/2015.

Četrto srečanje diplomantov in diplomantk (generacija 2013/14)

V torek, 11. novembra 2014, je na dvorišču Zavetiške 5 ter v prostorih oddelka EIKA potekalo srečanje diplomantov in diplomantk, ki so študij zaključili v študijskem letu 2013/2014. Sočasno s srečanjem se je odvijal tudi Kostanjev piknik.

Tretje srečanje diplomantov in diplomantk (piknik)

21. junija 2013 je potekal piknik diplomantov in diplomantk na dvorišču Zavetiške 5.

Drugo srečanje diplomantov in diplomantk (generacija 2011/2012)

V četrtek, 8. novembra 2012, je na Oddelku EIKA potekalo srečanje diplomantov in diplomantk, ki so študij zaključili v študijskem letu 2011/2012.

Prvo srečanje diplomantov in diplomantk na gradu Kodeljevo 

Prvo srečanje diplomantov in diplomantk Oddelka EIKA je potekalo 27. oktobra 2005 na gradu Kodeljevo.

Staff