Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Avdio vizualni center OEiKA

Avdio vizualni center

Avdio vizualni center je namenjen študentskim avdio vizualnim projektom in avdio vizualnim vidikom raziskav.

Namenjen je razvijanju pristopov v etnografskih raziskavah, ki temeljijo na zvočnih, vizualnih in več-čutnih metodologijah ter avdiovizualni predstavitvi in dokumentaciji raziskav. Center se nahaja na Zavetiški 5 v prostorih Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.

Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo pri svojem raziskovalnem delu od samega začetka  uporabljamo snemanje zvoka in fotografije, od leta 1994 pa so predmeti iz vizualne antropologije, vključno z rabo filma in videa, del študijskega programa. Center je nov prostor namenjen krepitvi zvočno-vidne komponente pri študiju in v raziskavah.

Avdio-vizualni center je namenjen:

  • študentom in študentkam za delo pri vajah iz vizualne antropologije in drugih vajah ter samostojnih in projektnih avdiovizualnih raziskavah,
  • zaposlenim na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo za zvočne in vizualne potrebe njihovih raziskovalnih projektov,
  • podpori zvočne, vizualne in video komponente raziskav v etnologiji, antropologiji in folkloristiki pri metodologiji, dokumentaciji in predstavitvi raziskav pri čemer sodeluje z dokumentacijo Oddelka z etnologijo in kulturno antropologijo,
  • razvijanju metodologije pri etnografskem raziskovanju pri katerem je v ospredju raba zvočnih, vizualnih in video orodij. Vizija Avdio-vizualnega centra je razvijanje pristopov več-čutne (multisenzorne) antropologije in nadgradnja opazovalno sodelovalnih  pristopov v etnografskem filmu, kot tudi pristopov, ki se povezujejo z vizualnimi in performativnimi umetnostmi,
  • v bodoče in v okviru možnosti tudi sodelovanju z raziskovalci in raziskovalkami Filozofske fakultete in iz drugih institucij v okviru posameznih raziskovalnih projektov.

Kontakt:

Študentom in študentkam našega oddelka  sta na voljo dve enostavni kameri, snemalniki zvoka in dva stacionarna računalnika za montažo. Avdio-vizulani center hrani tudi mobilno avdiovizualno delovno enoto (kamero z zunanjim mikrofonom in delovno postajo za montažo) namenjano za rabo v raziskovalne namene zaposlenih na Filozofski fakulteti.

Študentski projekti pri vajah 2018/2019

Študentski projekti pri vajah  2019/2020

Staff