Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

80-letnica Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo

80-letnica Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (UL) v študijskem letu 2020/2021 praznuje 80-letnico svojega delovanja. Ob tem jubileju so ponosno zakorakali v novo študijsko leto, zaradi epidemioloških razlogov pa družabnih dogodkov v zvezi s praznovanjem obletnice začasno ne pripravljajo, ampak jih zamikajo na čas, ko bodo lažje izvedljivi.

Kljub temu je že od začetka študijskega leta v oddelčni knjižnici na ogled razstava, povezana z delovanjem oddelka v prvem desetletju njegovega obstoja. Ker je dostop do oddelčne knjižnice trenutno omejen, je za ogled na voljo spletna različica, ki bo vsak mesec bogatejša za eno desetletje:

Ogled spletne razstave v samostojnem zavihku.

Vabljeni tudi k ogledu predstavitvenih filmov oddelka, ki so nastali v okviru serije Področja Etnologije.

V prvem predstavitvenem filmu, nastalem v okviru serije Področja Etnologije, zasl. prof. dr. Janez Bogataj in izr. prof. dr. Mateja Habinc pojasnita, kaj obsega in kako se je razvijalo področje Etnologije Slovenije, avtor filma, realiziranega v okviru Evropske noči raziskovalcev, pa je Žiga Gorišek.

Etnologija Slovenije: Janez Bogataj in Mateja Habinc

Prof. dr. Božidar Jezernik in doc. dr. Alenka Bartulović pojasnita, kako je razvoj etnologije Balkana povezan s skupno zgodovino in konstrukcijami Balkana in kako se je razvijalo področje etnologije Balkana ter zanimanje zanj, kot tudi poučevanje s terenskimi vajami. Etnologija Balkana je predstavitveni film iz serije Področja etnologije.

Avtor filma je Žiga Gorišek. Film je realiziran v okviru Noči raziskovalcev, na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo.

Etnologija Balkana

Izr. prof. dr. Jože Hudales pojasni razvoj etnološke muzeologije v smeri predstavitev, ki so namenjene obiskovalcem in vlogo institucij, posebno Slovenskega etnografskega muzeja, pri tem. Omeni razstave, nastale v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi na vajah s študenti, nazadnje opozori tudi na predstavljanje sporne dediščine. Etnološka muzeologija je predstavitveni film iz serije Področja etnologije.

Avtor filma je Žiga Gorišek. Film je realiziran v okviru Noči raziskovalcev, na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo.

Izr. prof. dr. Vito Hazler razloži pomen sodobnega etnološkega konservatorstva pri skrbi za stavbno dediščino v povezavi s poznavanjem različnih oblik bivališč in načinov bivanja različnih družbenih slojev, ki so se spreminjala v času in prostoru. Pri tem izpostavi tudi pomen nesnovne dediščine in prenosa znanj. Etnološko konservatorstvo, kultura stavbarstva in bivanja je predstavitveni film iz serije Področja Etnologije.

Avtor filma je Žiga Gorišek. Film je realiziran v okviru Noči raziskovalcev, na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo.

Etnološko konservatorstvo, kultura stavbarstva in bivanja: Vito Hazler

Prof. dr. Rajko Muršič in doc. dr. Blaž Bajič sta na Facebooku Kule izvedla pogovor ob pobudi za praznovanje Slovenskega dne etnologije in antropologije prav 24. oktobra, na dan ustanovitve oddelka.

Prof. dr. Mirjam Mencej, asist. Veronika Zavratnik, izr. prof. dr. Jaka Repič, prof. dr. Rajko Muršič in Ambrož Kvartič so na Radiu Ars predstavili Oddelek. 

Staff