Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Urnik doktorskega študija

Urnik doktorskega študija na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo v študijskem letu 2020/2021

1. Urnik izvedbe obveznih predavanj:

Izvajalec

Predmet

Termin

Predavalnica

Izr. prof. dr. Peter Simonič

Kulturna antropologija

1. semester: torek, 16.20-17.55

P1

Red. prof. dr. Rajko Muršič Metodološki izzivi etnološkega in antropološkega raziskovalnega dela 1. semester: torek, 18.00-19.35 P1
    2. semester: torek, 16.00-17.40 P4

 

2. Termini izvedbe obveznih predavanj:

KULTURNA ANTROPOLOGIJA:

predavanja potekajo vsak torek od 16.20 do 17.55 in sicer preko celotnega prvega semestra. Uvodno srečanje bo v torek, 6. 10. 2020 ob 16.20.

METODOLOŠKI IZZIVI ETNOLOŠKEGA IN ANTROPOLOŠKEGA RAZISKOVALNEGA DELA:

predavanja potekajo v spodaj zapisanih terminih. V prvem semestru od 18.00 do 19.35, v drugem semestru od 16.00 do 17.40. Uvodno srečanje bo v torek, 6. 10. 2020 ob 18.00.                        

ZIMSKI SEMESTER

LETNI SEMESTER

6. 10. 2020
uvodno srečanje

23. 2. 2021

20. 10. 2020

9. 3. 2021

3. 11. 2020

23. 3. 2021

24. 11. 2020

7. 4. 2021

15. 12. 2020

20. 4. 2021

12. 1. 2021

11. 5. 2021

 

25. 5. 2021

V urniku lahko zaradi objektivnih razlogov ali višje sile pride do naknadnih sprememb ali odpovedi predavanj, o katerih bomo študente doktorskega študija poskušali pravočasno obveščati.

 

 

3. Termini izvedbe doktorskih seminarjev:

Posamezni doktorski seminarji se bodo (po dogovoru z izvajalci) izvajali v obliki individualnih konzultacij.

 

Staff