Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Raziskovalno delo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Raziskovalno delo

Znanstvenoraziskovalno delo je temelj avtonomije univerze in predstavlja, poleg pedagoškega dela, ključno dejavnost sodelavcev in sodelavk Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.

Rezultate znanstvenih raziskav sodelavci in sodelavke objavljamo v tujih in domačih znanstvenih ter strokovnih monografijah, zbornikih in v člankih v znanstveni periodiki, obenem pa poskušamo raziskovalno dejavnost čim bolj neposredno vključiti v pedagoški proces.

Raziskovalno delo obsega dve področji:

Staff