Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Terensko delo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Terensko delo

V svoji osemdesetletni zgodovini je oddelek razvijal specifične teoretsko-metodološke pristope, ki jih je ves čas soočal z raziskovalnimi pristopi po svetu, pri čemer so se v zadnjih desetletjih sodelavke in sodelavci posvečali preučevanju različnih tem tako v Sloveniji in bližnjih pokrajinah kot tudi raziskovanju jugovzhodne Evrope ter drugih delov Evrope in zunajevropskih dežel:

 • doc. dr. Alenka Bartulović je opravljala terenske raziskave na Balkanu in v Sloveniji.
 • red. prof. Bojan Baskar je terensko raziskoval na severu Sredozemlja, v Franciji in ZDA.
 • izr. prof. dr. Mateja Habinc je opravljala terenske raziskave v Sloveniji.
 • izr. prof. dr. Jože Hudales je terensko raziskoval v Sloveniji.
 • red. prof. dr. Božidar Jezernik je opravljal terenske raziskave v srednji in jugovzhodni Evropi.
 • doc. dr. Miha Kozorog je terensko raziskoval v Sloveniji in v bližnjih pokrajinah.
 • doc. dr. Boštjan Kravanja je opravljal terenske raziskave v Sloveniji, Južni Aziji in Makedoniji.
 • izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron je terensko raziskovala v Sloveniji, Latinski Ameriki in na Balkanu.
 • doc. dr. Sarah Lunaček Brumen je opravljala terenske raziskave med Tuaregi v Sahari, predvsem v Nigru.
 • red. prof. Mirjam Mencej je terensko raziskovala v Sloveniji in na Balkanu.
 • red. prof. Rajko Muršič je opravljal terenske raziskave v Sloveniji, na Balkanu, na Poljskem in na Japonskem.
 • izr. prof. dr. Jaka Repič je terensko raziskoval v Sloveniji, na Papui Novi Gvineji in Argentini.
 • izr. prof. Peter Simonič je opravljal terenske raziskave v Sloveniji, v Sredozemlju in na Balkanu.
 • asist. Veronika Zavratnik je terensko raziskovala v Sloveniji.

Sodelavke in sodelavci oddelka