Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

O Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

O oddelku

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (OEKA) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je matični in edini univerzitetni oddelek v Sloveniji, ki usposablja strokovnjake za etnologijo kot pomembno nacionalno in primerjalno vedo.

Zaradi izjemno bogate tradicije, raziskovalnih izkušenj in gosto spletene mreže mednarodnih povezav je OEKA osrednja etnološka in kulturnoantropološka institucija na Slovenskem. V svoji skoraj sedemdesetletni zgodovini je razvil lastne teoretsko-metodološke pristope, ki jih je ves čas soočal z raziskovalnimi pristopi po svetu, pomembno sooblikoval zgodovino vede in njeno strokovno podobo, se enakovredno posvečal preučevanju slovenske problematike, jugovzhodne Evrope, srednje in vzhodne Evrope ter drugih delov Evrope in zunajevropskih dežel. Skozi čas je bistveno zaznamoval tudi razvoj posameznih usmeritvenih področij in poddisciplin. Na oddelku danes delujejo vodilni slovenski strokovnjaki na področjih mitologije, folkloristike, etnološke muzeologije in konservatorstva, urbane in transnacionalne antropologije, antropologije migracij itd.

Sodelavke in sodelavci oddelka