Studijski programi prve stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Skupni študijski program druge stopnje KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi

Vsebine

KREOL (KULTURNA RAZNOLIKOST IN TRANSNACIONALNI PROCESI), skupni študijski program

Drugostopenjski skupni študijski program KREOL (Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi) je prvi skupni evropski program na področju socialne/kulturne antropologije in je zasnovan kot temelj nadaljnjega skupnega evropskega razvoja vede. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ga izvaja skupaj z Univerzo na Dunaju (Avstrija), Univerzo Lumière Lyon 2 (Francija), Univerzo v Maynoothu (Irska), Avtonomno univerzo Barcelona (Španija), Univerzo Adama Mickiewicza v Poznanu (Poljska) in Univerzo v Bernu (Švica). Temeljni cilj drugostopenjskega skupnega študijskega programa KREOL je posredovanje nadstandardnih znanj z razvejanega področja socialne in kulturne antropologije ter etnologije tako slovenskim kot tudi ostalim evropskim in neevropskim študentom in študentkam. Program KREOL namreč vodijo habilitirani nosilci oziroma nosilke in izvajalci oziroma izvajalke z najbolj kakovostnih evropskih antropoloških in etnoloških univerzitetnih oddelkov, ki svoje pedagoško delo povezujejo s temeljnim in aplikativnim raziskovalnim delom tako v nacionalnem kot mednarodnem okviru. Posebnost skupnega magisterija KREOL so izbirni moduli, s katerimi se študentje in študentke na domači in na partnerskih univerzah usmerijo na naslednja tematska področja: Nove identitete, Materialna kultura in potrošništvo ter Vizualna in popularna kultura. Program vključuje gostujoča predavanja profesorjev iz tujine, intenzivni program v obliki skupne poletne šole, predvideva pa tudi celoletno študijsko mobilnost na partnerskih univerzah in končno magistrsko delo v angleškem jeziku.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 6 letni
Dispozicija 0 0 0 0 0
Epistemologija vsakdanjega življenja 30 30 60 0 9 zimski
Etnologija Balkana 30 0 60 0 6 zimski
Evropska tradicijska verovanja 30 0 0 0 3 zimski
Intenzivni program 60 30 0 10 10 zimski, letni
Predavanja predavateljev s partnerskih univerz 0 0 0 0 5
Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji 30 30 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 15
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antropologija popularne glasbe 20 10 0 10 5 zimski, letni
Antropologija prostora 20 10 60 0 5 zimski, letni
Antropologija religije 20 10 0 10 5 zimski
Antropologija telesa in gibanja 20 10 0 10 5 zimski, letni
Etnologija evropskih posocialističnih dežel 20 10 0 10 5 zimski, letni
Etnološke regionalne raziskave Slovenije 20 10 0 10 5 zimski, letni
Materialna kultura 20 10 0 10 5 zimski, letni
Politična antropologija 20 10 0 10 5 zimski, letni
Sodobne migracije, državljanstvo in etnične manjšine 20 10 60 0 5 zimski, letni
Urbana in transnacionalna antropologija 20 10 0 10 5 zimski, letni
Vizualno v antropologiji 20 10 60 0 5 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 5
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 10
Magistrski seminar 0 30 0 0 5 letni
Magistrsko delo 0 0 0 30 20 letni
Terenska raziskava za magistrsko delo 0 0 0 0 15
Zagovor magistrskega dela 0 0 0 10 5 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka