Materialna kultura

Materialna kultura

Ure predavanj:20

Ure seminarjev:10

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valič Urša

Vsebina

Kratka zgodovina preučevanja materialne kulture od njegovih prvih začetkov v Veliki Britaniji 19. stoletja. Preučevanje materialne kulture kot osrednji raziskovalni program zgodnje britanske antropologije. Povezava med raziskovalnim delom in muzeji kot prostorom, v katerem se je antropologija predstavljala javnosti. Preučevanje mode, oblačilne kulture, prehrane, notranje opreme, orodij, igre in igrač, športa, zabave in okrasja. Tehnična dediščina in razvoj civilizacije, stroji, promet, kibernetika in informatika. Materialna kultura in kritične teorije materialne kulture od 70. let 20. stoletja dalje. Zbirateljstvo, tezavriranje kot materialna praksa in epistemološki model kopičenja in organiziranja znanja. Trgovina, kritika potrošnje in potrošniške družbe. Materialna kultura in muzejske zbirke: premična in nepremična kulturna dediščina; predmeti kot simbol in simulaker; muzeološka teorija in kritična analiza teorije in prakse selekcioniranja, tezavriranja in varovanja muzejskih predmetov.
Muzejski (etnološki-antropološki) predmet, dokumentacija, vodenje zbirk, poznavanje tehnik in načinov ohranjanja in hranjenja muzejskega gradiva.