Studijski programi prve stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Študijski program druge stopnje Etnologija in kulturna antropologija

Vsebine

Etnologija in kulturna antropologija – enopredmetna smer

V okviru enopredmetne smeri drugostopenjskega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija študenti in študentke nadgrajujejo znanja, veščine in kompetence, ki so jih pridobili na prvi stopnji, ter se usposabljajo za samostojno raziskovalno, aplikativno in razvojno delo, najuspešnejši pa lahko študij nadaljujejo na tretji stopnji. Študenti in študentke poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo in utrdijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, npr. problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja ter ukvarjanja s kulturno dediščino in ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd. Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in za delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih.

Etnologija in kulturna antropologija – dvopredmetna smer

Študenti in študentke dvopredmetne smeri drugostopenjskega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo in utrdijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti. Le-te diplomantom in diplomantkam omogočajo zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Etnologija in kulturna antropologija - enopredmetna smer
Antropologija globalizacije 30 0 0 0 3 letni
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5 zimski
Antropologija religije 30 30 0 0 5 letni
Epistemologija vsakdanjega življenja 30 30 0 0 5 letni
Etnologija Balkana 30 0 60 0 6 zimski
Etnološke regionalne raziskave Slovenije 30 20 10 0 5 zimski
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5 zimski
Materialna kultura 30 0 0 0 3 zimski
Politična antropologija 30 0 0 0 3 letni
Praksa 0 0 0 0 2 letni
Urbana in transnacionalna antropologija 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Etnologija in kulturna antropologija - dvopredmetna smer
Antropologija religije 20 10 0 0 3 letni
Epistemologija vsakdanjega življenja 30 0 0 0 3 letni
Etnologija Balkana 30 0 0 0 3 zimski
Etnološke regionalne raziskave Slovenije 30 0 0 0 3 zimski
Urbana in transnacionalna antropologija 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 9
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antropologija in politike v Afriki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija popularne glasbe 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija telesa in gibanja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Etnologija evropskih posocialističnih dežel 30 0 0 0 3 zimski, letni
Lingvistična antropologija 30 0 0 0 3 zimski, letni
Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antropologija prostora 30 0 60 0 6 zimski, letni
Sodobne migracije, državljanstvo in etnične manjšine 30 0 60 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Antropologija globalizacije 30 0 0 0 3 letni
Antropologija in politike v Afriki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija Mediterana 30 0 0 0 3 zimski
Antropologija popularne glasbe 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija telesa in gibanja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Etnologija evropskih posocialističnih dežel 30 0 0 0 3 zimski, letni
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 6 zimski
Lingvistična antropologija 30 0 0 0 3 zimski, letni
Politična antropologija 30 0 0 0 3 letni
Sodobna muzeologija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji 30 0 0 0 3 zimski
Sodobno konservatorstvo 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Antropologija prostora 30 0 60 0 6 zimski, letni
Medicinska antropologija 30 0 60 0 6 zimski, letni
Sodobne migracije, državljanstvo in etnične manjšine 30 0 60 0 6 zimski, letni
Vizualno v antropologiji 30 0 60 0 6 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Etnologija in kulturna antropologija - enopredmetna smer
Magistrski seminar 0 30 0 0 3 letni
Magistrsko delo 0 0 0 180 21 letni
Medicinska antropologija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobna muzeologija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobno konservatorstvo 30 0 0 0 3 zimski
Vizualno v antropologiji 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 9
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 12
Etnologija in kulturna antropologija - dvopredmetna smer
Magistrski seminar 0 30 0 0 3 letni
Magistrsko delo 0 0 0 60 12 letni
Materialna kultura 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antropologija in politike v Afriki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija popularne glasbe 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija telesa in gibanja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Etnologija evropskih posocialističnih dežel 30 0 0 0 3 zimski, letni
Lingvistična antropologija 30 0 0 0 3 zimski, letni
Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Medicinska antropologija - vaje 0 0 60 0 3 zimski, letni
Vizualno v antropologiji - vaje 0 0 60 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Antropologija prostora 30 0 60 0 6 zimski, letni
Medicinska antropologija 30 0 60 0 6 zimski, letni
Sodobne migracije, državljanstvo in etnične manjšine 30 0 60 0 6 zimski, letni
Vizualno v antropologiji 30 0 60 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Antropologija globalizacije 30 0 0 0 3 letni
Antropologija in politike v Afriki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija Mediterana 30 0 0 0 3 zimski
Antropologija popularne glasbe 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija telesa in gibanja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Etnologija evropskih posocialističnih dežel 30 0 0 0 3 zimski, letni
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 6 zimski
Lingvistična antropologija 30 0 0 0 3 zimski, letni
Politična antropologija 30 0 0 0 3 letni
Sodobna muzeologija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji 30 0 0 0 3 zimski
Sodobno konservatorstvo 30 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka