Psihološka antropologija

Psihološka antropologija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan

Vsebina

Predmet obravnava človeško vedenje in problematiko njegovega uvrščanja v modele, klasifikacijske sheme ali sisteme. Pregled temeljnih šol (preučevanje kulture in osebnosti, kulturna psihologija, kognitivna antropologija) in konceptov psihološke antropologije (svetovni nazor, deviantnost, konformnost, etos, shizmogeneza, socializacija in internalizacija vs. izobrazba, psihoanaliza kulture, identiteta itd.). Predmet obravnava načine kulturnega oblikovanja čustev, misli, jezika in diskurzov ter koncepcij jaza skozi prikaze izkušenj otroštva in starševstva, igre, procesov dvorjenja, načinov mišljenja in sklepanja. Obravnava dialektiko osebnih in kolektivnih identitet, samozavedanja in sebstva, emocij in osebnosti; posebej v perspektivi medkulturnih raziskav. Ovrednotenje in relativizacija vsakdanjega pojmovanja človeškega vedenja (razum, »jaz«, instinkt, namen, anksioznost, zrelost, inteligentnost, vljudnost, vloga, ideja itd.).