Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Simpoziji in konference Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo

Simpoziji in konference

Odprti študentski forum Eutopia: Epistemologija vsakdanjega življenja
Ljubljana, 26. 1. 2024
Program

Mednarodna konferenca Etične dileme pri etnografskem terenskem raziskovanju
Ljubljana, 25. 1. 2024
Več

Interni znanstveni simpozij programske skupine Etnološke raziskave kulturnih znanj, praks in oblik socialnosti
Ljubljana, 15. 12. 2023
Več

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL in Oddelek za etnologijo Univerze Comenius v Bratislavi vabita na konferenco Sodobna duhovnost, ki bo potekala med 6. in 7. oktobrom 2023 v prostorih Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Organizatorji vabijo raziskovalce, da se v svojih prispevkih osredotočijo na naslednja tematska področja: obred, (prostorska) identiteta ter zdravljenje in terapija.
Za več informacij vabljeni k ogledu spletne strani. Rok za oddajo prispevkov je 15. maj 2023 na povezavi. V primeru težav z oddajo nam pišite na contemporaryspirituality2023@gmail.com.

Postopek zbiranja prijav je zaključen. Program konference in knjiga povzetkov sta dosegljivi tu. Toplo vabljeni k udeležbi.

Mednarodna znanstvena konferenca Antropološki pogledi na kulturo: spomini, dediščina, in identitete v postmodernih družbah
Ljubljana, 26. 5. 2023
Vabilo

Mednarodni simpozij Prenos rokodelskih znanj in izkušenj / Handicrafts Know-How Transmission*
*skupaj z Inštitutom za arheologijo in kulturno dediščino & UNESCO katedra za Interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini (FHŠ, UP), Sektorjem za domače storitve (Direktorat za notranji trg, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, RS) ter Sekcijo za domačo in umetnostno obrt, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
Ljubljana, 17. 3. – 18. 3. 2023
Program

Mednarodna večdisciplinarna konferenca Razsrediščenje trajnostnosti: K lokalnim rešitvam globalnih okoljskih problemov / Decentering sustainability: Towards local solutions for global environmental problems
Ljubljana, 1. - 3. 2. 2023
Program.

KREOL Intenzivni program Afekti, atmosfere in čustva v družbenem življenju, etnografski praksi in antropološki teoriji
Piran, 26. 6. – 2. 7. 2022
Program

Mednarodna znanstvena konferenca Etnografija danes, produkcija znanja in digitalna prihodnost

Ljubljana, 03. 6. 2022

Program

Znanstveni simpozij Ponovni razmislek o urbano-ruralnih relacijah in migracijah v Evropi
Ljubljana, 26. 5. 2022

Program

Mednarodni simpozij Zelena in zabavna mesta prihodnosti*
* skupaj z Inštitutom za slovensko narodopisje (ZRC SAZU), Geografskim inštitutom Antona Melika (ZRC SAZU), Fakulteto za arhitekturo UL, Inovacijsko-razvojnim inštitut UL in partnerji iz tujine

Ljubljana, 17. 5. 2022

Program

Posvet Etnološko konservatorstvo v 21. stoletju *skupaj s Slovenskim etnološkim društvom, Posavskim muzejem Brežice, Fakulteto za humanistične študije UP in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Brežice, 13. in 14. 5. 2022
Program

Prijavnica

Mednarodni simpozij Doživljanje podnebnih in okoljskih sprememb v Evropi in zunaj nje/Experiencing Climate and Environmental Changes In and Beyond Europe

*skupaj z Inštitutom za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU ter tujimi partnerji

Ljubljana, 5. in 6. 5. 2022

Knjižica povzetkov

Plakat

Znanstveni simpozij Večvrstna družba: antropologija o sobivanju ljudi in živali Ljubljana, 13. 4. 2022

Program

2021

Simpozij (Regionalni) razvoj, projektno delo in vloga etnologije in kulturne antropologije
Ljubljana, 29.10.2021
Urnik
Knjižica povzetkov

2. slovenska folkloristična konferenca: Aktualne raziskave v slovenski folkloristiki

Ljubljana, 3. 12. 2021
Vabilo

Posvet Alpe Adria Donava, mreže za dezinstitucionalizacijo*

*skupaj s Fakulteto za socialno delo in Muzejem norosti
Grad Cmurek, 10., 11. in 16. 6. 2021
-velja pogoj PCT
Okvirni urnik izvedbe

Znanje, življenje in večnost: Simpozij v spomin Andražu Žvabu*
*skupaj s Slovenskim etnološkim in antropološkim združenjem Kula
Kranj, 8. 6. 2021
- obvezna je predhodna prijava na: Rajko.Mursic@ff.uni-lj.si
- velja pogoj PCT
Program

Mednarodna konferenca Alpe Adria Donava mreža za dezinstitucionalizacijo*
* skupaj z Muzejem norosti, Trate in Fakulteto za socialno delo
Trate, 10. in 11. junij 2021
Program - objavimo naknadno

Poklicanost, poslanstvo, poklic. Vernakularni specialisti v kontekstu alternativne duhovnosti v Evropi
Ljubljana, 14. maj 2021
Program 

Mednarodna spletna znanstvena konferenca Smrt in mrtvi med nami. Smrt v sodobni družbi
Ljubljana, 7. maj 2021
Program

Posvet Sodobnost tradicionalnih rokodelskih in obrtniških znanj in dejavnosti
Ljubljana, 31. 5. 2021
Program
Povzetki
Posnetek

2020

Simpozij Senzorialno v gledališču: na sledi vonjav v vsakdanjem življenju in onkraj njega*
* skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, Slogi in Borštnikovim srečanjem
Maribor, 15. in 16. oktober 2020.
Program 
Dodatni program 
Posnetek 

Simpozij Vsakdanje življenje v času epidemije: Nove izkušnje, etnografija in refleksija
Ljubljana, 19. 5. 2020
Vabilo in program

2019

Znanstvena konferenca Drugi v folkloristični in etnološki perspektivi
Ljubljana, 13. 12. 2019
Program

Simpozij ob 25-letnici folkloristike na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL
Ljubljana, 28. 11. 2019 
Vabilo
Program

Simpozij v spomin Zmagu Šmitku: Neevropske raziskave v Sloveniji: od zbiranja do raziskovanja
Ljubljana, 6.-7. 11. 2019
Program

Znanstvena konferenca Zdravje in družba: interdisciplinarno raziskovanje zdravja, bolezni in zdravljenja
Ljubljana, 24.-25. 10. 2019
Vabilo

Posvet Porodne in poporodne prakse v Sloveniji in na Portugalskem: med domačim in tujim
Ljubljana, 30. 5. 2019
Program

Študentski medoddelčni simpozij Ideje, ideologije, ideali: aktivizem in nosilci alternativnih družbenih gibanj v Sloveniji
Ljubljana, 3. april 2019
Program

2018

Posvet Dediščine mesta
Maribor, 18. 10. 2018
Program

Mednarodni simpozij Izzivi preučevanj mobilnih posameznikov in skupin v 21. stoletju
Ljubljana, 17. 10. 2018
Vabilo in program

Znanstveni simpozij Etnografija 2.0: Novi pristopi za razumevanje načinov življenja
Ljubljana, 31. 5. 2018
Program

2017

Simpozij Tradicijska kultura, folklora in identiteta
Ljubljana, 15. 12. 2017
Program

Konferenca Materialna kultura: kako stvari ustvarjajo ljudi
Ljubljana, 27.9.-29.9.2017

Uvodni seminar Sensotra in poletna šola Creole 2017
Ljubljana in Piran, 3.7. - 9.7.2017
Program in knjižica povzetkov

Simpozij Prostorski pojmi v antropologiji in etnologiji
Ljubljana, 25.5.2017
Program in knjižica povzetkov

Mednarodni simpozij Violence in Art: An Ethnographic Approach. A Seminar on Anthropology of Art and Violence
Ljubljana, 19.5.2017
Program in knjižica povzetkov

Študentski simpozij Antropologija oživljena: pogledi mladih na sedanjost in bodočnost antropologije
Ljubljana, 11.5.2017
Programska knjižica

2016

Simpozij Tretja pot v antropologiji: Intelektualna zapuščina J. Goody-ja, F. Bartha in S. Mintza 
Ljubljana, 5. 12. 2016
Program in knjižica povzetkov

Mednarodna konferenca Heritage of the First World War: Representations and Reinterpretations
Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 5. 10.-8. 10. 2016
Program in knjižica povzetkov

Mednarodna konferenca Occupied! Popular music, capital, state and society
Ljubljana, 3. 6. - 4. 6. 2016
Program in knjižica povzetkov

Simpozij O tradicijah
Ljubljana, 19. 4. 2016
Programska knjižica

2015

Znanstveni posvet Sorodstvo, poroka, družina
Ljubljana, 15.12.2015
Vabilo in program

Mednarodni simpozij Why the world needs anthropologists
Ljubljana, 27.11.2015
Povezava > 

Znanstveni posvet Migracije in zdravstvo
Ljubljana, 17.11.2015
Program

Znanstveni simpozij Kako misliti sodobne migracije?
Ljubljana, 14.10.2015
Vabilo in program

Filmski festival Antropološki filmski festival otrok in mladih / Children First: Anthropological Film Festival of Children and Youth
Ljubljana, 29.5.-31.5.2015, Trubarjeva hiša literature
Dogodek 

Mednarodna poletna šola ALTERNATIVE: Antropološko znanje za spreminjajoči se svet
Piran, 31.5.-11.6.2015 
Program in knjižica povzetkov

Sejem akademske knjige Liber.ac: Zvok knjige, zven življenja
Ljubljana, 19.-21.5.2015

2013

Okrogla miza O razpotjih med raziskovalno odgovornostjo in zavezo znanosti ob konfrontaciji stališč Napoleona Chagnona in Marshalla Sahlinsa
Ljubljana, 12. marec 2013
Vabilo

2012

Mednarodna poletna šola Creole Intensive programme
Piran, 21.-30. julijem 2012
Program

Znanstveni posvet Medicinska antropologija v Sloveniji: raziskave, dileme, refleksije
Ljubljana, 30. marec 2012  
Program s povzetki

2010

Mednarodni znanstveni simpozij ob 70. obletnici oddelka: Onkraj esencializmov: izzivi antropologije v 21. stoletju / Beyond Essentialisms: Challenges of Anthropology in the 21st Century
Ljubljana, 25. – 28. november 2010

Znanstveni simpozij Avatar kot izziv kritični znanosti: Večdisciplinarni pogled skozi tridimenzionalna očala
Ljubljana, 9. april 2010
Program

2009

Mednarodni znanstveni simpozij Medicinska antropologija in biomedicina v sodelovanju? / Medical Anthropology and biomedicine in Collaboration?
Ljubljana, 19.-20. november 2009
Program

2008

Mednarodna konferenca 10. bienalna konferenca Evropske zveze socialnih antropologov in antropologinj (Easa), Izkušnja raznoličnosti in vzajemnosti (Experiencing Diversity and Mutuality) Ljubljana, 26. - 29. avgust 2008
Povezava

MESS – 15. Mednarodni etnološki sredozemski simpozij (15th Mediterranean Ethnological Summer Symposium)
Ljubljana, 23. - 27. avgust 2008

Mednarodna konferenca študentske mreže MASN: 6. konferenca o ločnicah, mejah in skrajnih mejah
Osilnica, 19. - 24. avgust 2008 
Povezava

2007

Interdisciplinarni mednarodni simpozij Podoba 'Turka' na ozemlju današnje Slovenije in podoba 'Franka' pri Otomanih 
Ljubljana, 27. - 30. september 2007
Program

Mednarodni znanstveni simpozij Koncept časa in prostora v evropski folklori 
Ljubljana, 6. - 9. september 2007
Program
Knjižica povzetkov

MESS – 14. Mednarodni etnološki sredozemski simpozij (14th Mediterranean Ethnological Summer Symposium)
Ljubljana, 25. - 30. avgust 2007

Mednarodni znanstveni simpozij Umišljanje romske kulture 
Ljubljana, 20. - 23. maj 2007
Program
Knjižica povzetkov

5. mednarodna študentska konferenca v okviru mreže Border Crossings Network
Borders and Boundaries: Challenges for Anthropology in South-Eastern Europe
Šalovci, 26. - 29. april 2007
Program

2006

Mednarodni znanstveni simpozij ob 130. obletnici rojstva prof. dr. Nika Županiča
Ljubljana, 1. december 2006
Program

Mednarodni raziskovalni seminar Imperial Legacies and Constructing Boundaries in the Mediterranean
Ljubljana, 13. - 14. oktober 2006

Mednarodni študentski seminar Roaming Anthropology Seminar IV:  ‘Tito – stara ikona v novih kontekstih’
Nova Gorica, 27. april - 1. maj 2006
Program

Simpozij v spomin Borutu Brumnu - Prostori soočanja/Places of Encounter
Ljubljana in Murska Sobota, 1. - 3. junija 2006
Program
Knjižica povzetkov

Memorialni znanstveni simpozij Borut Brumen - etnolog in mirovnik
Markovci, Šalovci in Murska Sobota, 21. - 22. julij 2006
Program
Knjižica povzetkov

MESS – 13. Mednarodni etnološki poletni simpozij (13th Mediterranean Ethnological Summer Symposium)
Piran, 23. - 30. september 2006.

2005

MESS - 12. Mednarodni etnološki poletni simpozij (12th Mediterranean Ethnological Summer Symposium)
Piran, 18. – 25. september 2005.

2003

Znanstveno srečanje Kako misliti dediščino? O »naših« in »drugih« dediščinah na Slovenskem
Ljubljana, 16.  in 17. december 2003
Program

Mednarodni simpozij Etnografija varovanih območij: Ogroženi habitati - ogrožene kulture
Pohorje, 16. - 18. oktober 2003
Knjižica povzetkov

Sodelavke in sodelavci oddelka