Materialna kultura

Materialna kultura

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valič Urša

Kratka zgodovina preučevanja materialne kulture od njegovih prvih začetkov v Veliki Britaniji 19. stoletja. Preučevanje materialne kulture kot osrednji raziskovalni program zgodnje britanske antropologije. Povezava med raziskovalnim delom in muzeji kot prostorom, v katerem se je antropologija predstavljala javnosti. Preučevanje mode, oblačilne kulture, prehrane, notranje opreme, orodij, igre in igrač, športa, zabave in okrasja. Tehnična dediščina in razvoj civilizacije, stroji, promet, kibernetika in informatika. Materialna kultura in kritične teorije materialne kulture od 70. let 20. stoletja dalje. Zbirateljstvo, tezavriranje kot materialna praksa in epistemološki model kopičenja in organiziranja znanja. Trgovina, kritika potrošnje in potrošniške družbe. Materialna kultura in muzejske zbirke: premična in nepremična kulturna dediščina; predmeti kot simbol in simulaker; muzeološka teorija in kritična analiza teorije in prakse selekcioniranja, tezavriranja in varovanja muzejskih predmetov. Muzejski (etnološki-antropološki) predmet, dokumentacija, vodenje zbirk, poznavanje tehnik in načinov ohranjanja in hranjenja muzejskega gradiva.

1. Appadurai, Arjun, ur., 1997 (1986), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge University Press.
2. Baudrillard, Jean, 1999, Simulaker in simulacija. Popoln zločin. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba (Koda).
3. Braudel, Fernand, 1991 (1979), Strukture vsakdanjega življenja: Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem. 1. in 2. del. Ljubljana: ŠKUC in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
4. Buchli, Viktor, 2002, The Material culture reader, Oxford in New York: Berg
5. Henare, Holbraad, Wastell, 2007, Thinking through Thinks: Theorising artefact ethnographically.
6. Kuchler, Susanne in Daniel Miller, ur., 2005, Clothing as Material Culture. Oxford in New York: Berg.
7. Miller, Daniel, 1998, Material Cultures: Why Some Things Matter. London: UCL Press.
8. Pearce, Susan M., ur., 1997, Experiencing Material Culture in the Western World. London: Leicester University Press.
9. Roche, Daniel, 1997, A History of Everyday Things: The Birth of Consumption in France, 1600- 1800. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Tilley, Christopher and &, 2006, Handbook of material culture.