Terenska raziskava za magistrsko delo

Terenska raziskava za magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:15

Vsebina

V prvem semestru drugega letnika poteka prvi del intenzivnega samostojnega raziskovalnega dela na terenu (etnografska raziskava) pod mentorskim vodstvom. Mentor (ali somentor) vodi študenta pri uporabi ustreznih metod in spremlja njegovo ali njeno delo na terenu.