Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Publikacije Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo

Publikacije

Zupaničeva knjižnica

V Zupaničevi knjižnici skušamo etnologi in etnologinje ter kulturni antropologi in antropologinje z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo povezati domače raziskovalne dejavnosti z dogajanji v stroki na tujem. Monografije in zborniki, ki jih predstavljamo, izpričujejo širok domet in vsebinsko raznolikost raziskovalnih in aplikativnih tematik. Danes, ko imamo v zbirki več kot 45 naslovov, lahko trdimo, da je zbirka postala mostišče med aktualnim domačim in tujim dogajanjem v stroki ter skrbi za najvišjo raven izdajanja domačih etnoloških in antropoloških del. Seveda pa je treba vedeti, da trdnost mostu, ki ga postavlja Zupaničeva knjižnica, ni odvisna le od dobre volje in zamisli snovalcev zbirke, temveč tudi od podpore Znanstvene založbe Filozofske fakultete in druge podpore.

AE gradiva

Zbirka AE gradiva je posvečena predstavitvi tiste vrste gradiva, ki je bodisi bolj opisne kot znanstvene narave bodisi je relevantno zaradi historične pričevalnosti. Praksa je pokazala, da je mogoče "delovna" gradiva zbrati razmeroma hitro, zmanjka pa časa za njihove resnejše znanstvene obdelave. Da takšna gradiva ne bi ostala neizkoriščena ali prepuščena pozabi, smo na oddelku začeli izdajati zbirko AE gradiva, katere namen je publicirati zbrana aktualna ali historična gradiva z najrazličnejših tematik etnološkega in antropološkega dela.

Etno je fletno 

Zbirka 'Etno je fletno' prinaša dela dodiplomskih študentov in študentk. Naslov zbirke izhaja iz ustnega izročila, po katerem je študij na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske Filozofske fakultete zanimiv, atraktiven in nikoli dolgočasen. V okviru seminarjev in vaj nastajajo izjemno zanimiva dela, za katere je škoda, da bi obtičala v predalih ali na oddelčnih policah. To je bil glavni razlog za izdajanje nove, »študentske« zbirke.

Kulturna dediščina

Avdio in vizualne izdaje

Staff