Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije za bodoče študente/ke Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije za bodoče študente in študentke

Informativni dnevi Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UL
Zavetiška 5, Ljubljana

petek, 16. 2., ob 11h in 15h
sobota, 17. 2., ob 12h na ZOOM

Se zanimate za študij etnologije in kulturne antropologije.
Vabimo vas k ogledu video posnetka informativnih dni 2023.

Informativni dan 2023

Študij etnologije in kulturne antropologije skozi teorijo in prakso študente in študentke seznanja z načini življenja v vsej njihovi raznolikosti: tako v sedanjosti kot v preteklosti, tako v soseščini kot na drugih kontinentih, tako v ruralnem kot v urbanem okolju. Študenti in študentke spoznavajo tradicijske prakse, a tudi najsodobnejše oblike izražanja, delovanja in sodelovanja ljudi, od navideznih nepomembnosti vsakdanjega življenja do prelomnih trenutkov posameznika in družbe.

Študij vam bo omogočil intelektualni razvoj in raznoliko poklicno delovanje na področjih kulture, zdravstva, migracij, založništva, urbanizma, turizma, dediščine, izobraževanja in raziskovanja ter na mnogih drugih področjih, kjer boste prispevali k bolj humani in na znanju temelječi družbi.

Predstavitveni video oddelka

V okviru prvostopenjskega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija je mogoče izbirati med dvema smerema:

Več informacij o samem programu, pogojih za vpis, predmetniku… najdete v predstavitvenem zborniku. Vabljeni, da si ogledate tudi predstavitev zgodovine Oddelka in nekaterih študijskih predmetov.

1.) Ali je bila v zadnjih letih omejitev za vpis na prvostopenjski program?
V zadnjih letih na eno in dvopredmetni smeri nismo imeli omejitve vpisa v prvem prijavnem roku (https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/minimumi).

2.) Kakšen je predmetnik na eno in dvopredmetni smeri?
Predmetnika eno in dvopredmetne smeri si lahko ogledate na spletni strani oddelka ali v predstavitveni brošuri.

3.) Ali lahko po končani prvi stopnji nadaljujemo študij na drugih programih znotraj ali izven Filozofske fakultete?
Priporočamo nadaljevanje študija na našem Oddelku, na rednem programu (eno ali dvopredmetna smer) ali mednarodnem programu Kreol. V kolikor bi želeli nadaljevati študij drugje, se morate glede pogojev za vpis, pozanimati direktno na oddelku/fakulteti, kamor se vpisujete.

4.) Kakšni so pogoji za vpis na program?
V prvostopenjski univerzitetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli programu srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat/-tka že opravil/-a pri poklicni maturi; 
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program; 
d) kdor je uspešno zaključil enakovreden študij v tujini. 

5.) Ali je pri lektoratih iz nemškega ali italijanskega jezika potrebno predznanje?
Predznanje ni potrebno, ker je izvedba načrtovana za popolne začetnike. Priporočamo izbiro jezika, ki ga v srednji šoli niste opravljali, da dodatno nadgradite svoje znanje.

6.) Ali je možno oddati prošnjo za poseben status?
Da, oddaja prošnje je možna. Prošnja s potrebnimi dokazili se odda v ŠIS (študentski informacijski sistem) po vpisu, in sicer v določenih rokih, ki so odvisni od vrste prošnje. Vse informacije glede oddaje prošenj in rokih najdete na spletnih straneh FF UL (https://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski-studij-1-stopnja /navodila - postopki - zavihek Oddaja prošenj).

7.) Kakšne so možnosti glede Erasmus izmenjav od Oddelku?
Oddelek spodbuja mednarodno sodelovanje na področju študija v okviru mednarodnih programov izmenjav in z mednarodnim skupnim magistrskim programom Kreol. Sodelujemo v mreži CEEPUS in programu ERASMUS+, ki omogočata izmenjavo študentov in študentk ter učiteljev in učiteljic z več kot 40 univerzami v Evropi in izven Evropske unije (Kosovo, Srbija, Turčija, Argentina, Maroko). Več informacij: https://etnologija.ff.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje-na-oddelku-za-etnologijo-kulturno-antropologijo. Na magistrski stopnji je možno nadaljevati študij tudi na mednarodnem skupnem programu socialne in kulturne antropologije Kreol: Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi, ki ga izvajamo še s šestimi evropskimi univerzami.

8.) Ali predvideva študij terensko delo in prakso?
Terensko delo in praksa sta sestavna dela študijskega programa etnologije in kulturne antropologije tako na 1. kot 2. stopnji študija. Terensko delo tako v Sloveniji kot izven nje poteka v okviru posameznih vaj. Prakso v obsegu 30 ur pa v okviru posameznih institucij, delovnih taborov in drugih oblik opravljajo študenti samostojnega študijskega programa od 1. letnika, medtem ko jo imajo študenti dvopredmetnega študija v istem obsegu od 2. letnika naprej.

»Ko sem se prvič seznanila z antropologijo, me je navdušila njena pozornost na raznolikost ljudi in načine življenja, seveda pa me je navdušilo tudi, da sem se lahko sploh vpisala na ta študij. Pri samem študiju mi je najbolj všeč, da je precej terenskih vaj, kar omogoča spoznavanje raziskovalnih metod skozi delo in nabiranje izkušenj, cenim pa tudi možnost dvopredmetnega študija, saj ta omogoča spoznavanje in povezovanje različnih disciplin.« 

- Pika Kristan, dodiplomska študentka dvopredmetnega programa Etnologija in kulturna antropologija ter Sociologija

»Zanimanje za raziskovanje načinov življenja ljudi nekoč, danes in v prihodnosti me je pripeljalo do odločitve za študij etnologije in kulturne antropologije. Raznovrstne teme, s katerimi se srečujem na predavanjih in vajah, zanimivo terensko delo, ki je tudi dragocena priložnost pobližje spoznati najrazličnejše ljudi, s katerimi se sicer moje poti ne bi nikoli križale, nenehno nadgrajevanje uporabnih znanj o sebi in drugih, možnost za interdisciplinarno sodelovanje, so le nekateri od razlogov, zakaj mi za to odločitev ni žal. Študijski program, ki odpira pogled v kulturne raznolikosti na tem svetu, v vprašanja, kdo smo bili, kdo smo in kakšni bomo, mi predstavlja spodbudo in zagotovilo, da bom po končanem študiju s svojim raziskovalnim delom prispevala k boljšemu jutri.«  

- Zala Prebil, diplomantka študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija in študentka magistrskega programa Etnologija in kulturna antropologija

 

Študentke o študiju na OEIKA

O študiju etnologije in kulturne antropologije: informativni video o mnenju študentk in študentov

Terenske vaje v Kropi in Kamni Gorici, 2019

Terenske vaje v Kropi in Kamni Gorici, 2019

Študentska ekskurzija v Maroko, 2020

Študentska ekskurzija v Maroko, 2020

Terenske vaje v Laškem, 2019

Terenske vaje v Laškem, 2019

Oddelčno srečanje diplomantov in diplomantk, 2018

 Oddelčno srečanje diplomantov in diplomantk, 2018

Etno je fletno, 2008

 Etno je fletno, 2008

Etno je fletno, 2010

 Etno je fletno, 2010

Študentska čajanka, 2019

Študentska čajanka, 2019 

Podelitev prvostopenjskih diplom, 2018

Podelitev prvostopenjskih diplom, 2018 

Brucovanje v Rogu, 2009

Brucovanje v Rogu, 2009

Otvoritev razstave na Ljubljanskem gradu, 2015

 Otvoritev razstave na Ljubljanskem gradu, 2015

Spremljajte nas na družbenih omrežjih:

Facebook: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (EiKA) FF UL (skupina), Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL (stran)
Instagram@eikaff1
Youtube kanaleika for video

 

Staff