Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Knjižnica Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo

Kontakt

Bibiliotekarka: Damjana Žbontar Furlan
Uradne ure:

ponedeljek, torek, četrtek, petek: 10-14,
sreda 11-17

Poletne uradne ure:

ponedeljek, torek, četrtek, petek: 10-13,
sreda: 11-15

Morebitne spremembe urnikov.

E-mail: ohk.etn@ff.uni-lj.si ; Damjana.ZbontarFurlan@ff.uni-lj.si
Telefon: 01 241 1528

O knjižnici

Knjižnica Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo deluje skupaj z oddelkom na Filozofski fakulteti od leta 1945. Leta 1992 se je preselila na Zavetiško 5 na Viču.

Zbirka obsega več kot 24.000 domačih in tujih monografskih in serijskih publikacij s področja etnologije, socialne in kulturne antropologije ter folkloristike. Knjižnica poleg slovenske etnološke in antropološke literature hrani tudi tuja temeljna dela za območja Balkana, Evrope in neevropskih dežel. Letno prejema več kot 100 naslovov domačih in tujih specializiranih serijskih publikacij, od tega sedem konzorcijskih revij (Wiley online library, Springerlink, Sage, Taylor & Francis). Hrani pa tudi več kot 4.100 doktorskih disertacij, magistrskih, diplomskih in seminarskih del študentov oddelka.

V začetku leta 2000 smo s preureditvijo knjižnice pridobili čitalnico z 32 sedeži, kjer je za uporabnike na voljo osem računalnikov. Od leta 2007 je urejen brezžični internet, ki omogoča dostop do informacijskih virov, servisov in podatkovnih zbirk (DiKUL, NUK Mrežnik, Digitalna knjižnica OHK). Knjižnica sodeluje pri nakupu baz CMMC (EBSCOhost), SocINDEX with Full Text (EBSCOhost) in New Pauly (Brill). Od leta 2004 je urejena avtomatska izposoja v sistemu COBISS.

V čitalnici je osem panojev, na katerih lahko študenti in študentke ter sodelavci in sodelavke oddelka pripravljajo občasne razstave.

Knjižnica skrbi za bibliografije vseh zaposlenih na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo.

Knjižnica je del Osrednje humanistične knjižnice FF.

Zaradi prostorske ureditve in varnostnih razlogov, knjižnično gradivo od leta 2000 ni več v prostem pristopu. Čas izposoje monografskih publikacij na dom je odvisen od statusa gradiva. Za slovarje, leksikone, priročnike, enciklopedije, serijske publikacije, seminarska, diplomska, in magistrska dela ter doktorske disertacije je izposoja mogoča samo v čitalnici. Fotokopiranje je omejeno. 

Od leta 2019 je bil del zbirke preseljen v depo v Jarše pri Domžalah.

Knjižno gradivo 24.097  (v Cobiss-u 75 % monografskih in 95 % serijskih publikacij).

Leta 2009 se je knjižnici (kadrovsko in s fondom – neknjižno gradivo 31.956) priključila tudi Dokumentacija z Etnološkim informacijskim laboratorijem.

Zbirka nalog projekta Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja (690) in Zbirka seminarskih in diplomskih nalog OEIKA (4011).

Staff