Studijski programi prve stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčna navodila KREOL

Prijava teme in oddaja dispozicije magistrskega dela na programu Kreol - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi

Študenti/študentke po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi sodelavci in sodelavkami Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno predlagajo somentorja/somentorico z ene izmed partnerskih univerz v tujini. Glede na lastne raziskovalne interese in v dogovoru z mentorjem/mentorico, študenti/študentke določijo temo magistrske naloge in jo predvidoma do konca meseca decembra ustrezno razvijejo (opredelijo osrednja raziskovalna vprašanja, metode dela, izberejo temeljno literatura, določijo naslov ipd.). 

Študenti/študentke predvidoma do konca meseca decembra* oddajo popolna in s strani mentorjev/mentoric podpisana obrazca:

*Študenti programa Kreol oddajo prijavo teme in dispozicijo že v prvem letniku študija, ker sta potrjena obrazca pogoj za vpis v drugi letnik, ko gredo na izmenjavo na partnersko univerzo v tujini.

Oddaja obrazcev v oddelčno tajništvo poteka izključno elektronsko. Podpisniki vstavijo svoje podpise v zahtevane dokumente ali pa priložijo potrditveno elektronsko sporočilo (obvezna je uporaba službenih naslovov). 

Dispozicije pregleda oddelčni koordinator za program Kreol in poda morebitne pisne pripombe. Študenti/študentke, v kolikor je to potrebno, ustrezno dopolnijo in preoblikujejo dispozicijo. 

Glede na določila Pravilnika o zaključku študija na študijskih programih druge stopnje vezana na prijavo teme, študent/študentka:

  • ki želi spremeniti temo prijavljenega magistrskega dela, odda v tajništvo oddelka novo prijavo teme in nov obrazec za oddajo dispozicije. Temo lahko spremeni le, če dobi soglasje mentorjev/mentoric in predstojnika/predstojnic oddelka/oddelkov.
  • ki magistrskega dela ne odda v dveh letih od potrditve teme, mora v tajništvo (vodilnega) oddelka oddati prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme. Če prošnji ni ugodeno, mora študent/študentka prijaviti novo temo.

Sodelavke in sodelavci oddelka