Studijski programi druge stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Študijski program druge stopnje Etnologija in kulturna antropologija

Vsebine

Študentke in študentje druge stopnje študijskega programa etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo in utrdijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.

Diplomanti in diplomantke so po končani drugi stopnji magistrskega študija usposobljeni za samostojno opravljanje strokovnih nalog z zgoraj omenjenih področij. Usposobljeni so za kulturno posredništvo in opravljanje koordinacijskih, vodstvenih in zahtevnih strokovnih nalog v kulturnih institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativnostrokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi. Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih.

Magistrski program etnologije in kulturne antropologije nadgrajuje znanja, veščine in kompetence, ki jih pridobijo na prvi stopnji, ter usposablja diplomante in diplomantke za samostojno raziskovalno, aplikativno in razvojno delo, najuspešnejšim pa omogoča vpis na doktorski študij.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. Prav tako si lahko v njem ogledate predstavitve predvidenih notranje izbirnih predmetov za naslednje študijsko leto.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Antropologija globalizacije 30 0 0 0 3 letni
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5 zimski
Antropologija religije 30 30 0 0 5 letni
Epistemologija vsakdanjega življenja 30 30 0 0 5 letni
Etnologija Balkana 30 0 60 0 6 zimski
Etnološke regionalne raziskave Slovenije 30 30 0 0 5 zimski
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5 zimski
Materialna kultura 30 0 0 0 3 zimski
Politična antropologija 30 0 0 0 3 letni
Praksa 0 0 0 0 2 letni
Urbana in transnacionalna antropologija 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antropologija hrane in prehranjevanja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija in politike v Afriki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija nasilja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Psihološka antropologija 30 0 0 0 3 zimski, letni
Sodobna urbana folklora 30 0 0 0 3 zimski, letni
Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antropologija in pisanje 30 0 60 0 6 zimski, letni
Antropologija prostora 30 0 60 0 6 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Medicinska antropologija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobna muzeologija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobno konservatorstvo 30 0 0 0 3 zimski
Vizualno v antropologiji 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 9
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antropologija hrane in prehranjevanja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija in politike v Afriki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija nasilja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Psihološka antropologija 30 0 0 0 3 zimski, letni
Sodobna urbana folklora 30 0 0 0 3 zimski, letni
Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antropologija in politike v Afriki - vaje 0 0 60 0 3 zimski, letni
Medicinska antropologija - vaje 0 0 60 0 3 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka