Office hours

ponedeljek 14.00-15.00
torek 14.00-15.00
v tujini

Lektorji v tujini

Dr. Mladen Pavičić

Mladen Pavičić, born in April 1961, graduated from the Faculty of Arts Ljubljana in 1987. Starting December 1987 until the end of the academic year he taught at Vida Janežič High School for Social Sciences and General Culture. In October 1988 he embarked on a career of teaching Slovene language abroad, first at Jagiellonian University in Krakow, then moving to Budapest four years later where he still teaches at Eötvös Loránd University (better known as ELTE) to this day. In 2015/2016 he lectured at the universities of Krakow and Budapest. 

In his early years he regularly taught at the Summer school of Slovene Language and over the last few years he’s been teaching at The Seminar of Slovene Language, Literature and Culture.

1. O pregledih zgodovine slovenske književnosti v madžarskem jeziku. Alenka Žbogar (ur.): Recepcija slovenske književnosti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 499–505.

2. Blues és Raus. Két szlovén regény a délszláv bevándorlókról. István Lukács  (ur.): Tanulmanykötet Milosevits Péter Tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2015. 179–187.

3. Za kogo uważają się czefurzy? O tożsamości imigrantów z dawnej Jugosławii we współczesnej powieści słoweńskiej. Bogusławska Magdalena, Goszczyńska Joanna, Šuler-Galos Jasmina (ur.): Czytać, wędrować, być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2016. 147–162. 

4. Mérföldkő a második világháborús szlovén irodalomban. Vitomil Zupan Menüett gitárra (és huszonöt lövésre) című regényéről. Horváth Csaba, Papp Ágnes Klára, Török Lajos (ur.): Párhuzamok, történetek. Károli Gáspár Református Egyetem – L'Harmattan Kiadó Budapest, 2016. 160–172.

5. O Pavlovem A szlovén irodalom vázlatos áttekintése, Sudia Slavica Savariensia 2016/1–2. 341–348.

6. Esterházy Péter A szív segédigéi című regényének két, Jože Hradil által készített fordítása. Urkom Aleksander (ur.): Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2017. 145–162.

7. A nemtelenség labirintusában. Mária Dudás in Előd Dudás (ur.): Velencétől Dubrovnikig. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2018. 193–201.

8. Ali res morajo biti meje slovenskega jezika tudi meje slovenske književnosti? Ob romanih treh pisateljic. Maria Wtorkowska, Maria Wacławek in Lidija Rezoničnik (ur.): Sedemdeset let poučevanja poljskega jezika v Ljubljani. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. 139–149.

9. Az első szlovén könyv és egy új díjnyertes regény. Mojca Kumerdej Kronosz Aratása című regénye a szlovén reformáció és ellenreformáció tükrében. Anna István (ur.): Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2018. 53–66.

10. Dominik Smole Fekete napok és egy fehér nap című regényéről. Mária Dudás, Krisztina Menyhárt (ur.): Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2019. 152–164.

 

Celotnejši bibliografiji:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20191110_111426_a11092835.html

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10030163&view=simpleList

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon