Contact

01/241 1388
Igor.zunkovic@ff.uni-lj.si

Office hours

petek, 8.50
Kabinet 425

Department of Comparative Literature and Literary Theory

asist. dr. Igor Žunkovič

Igor Žunkovič je doktoriral leta 2013 z disertacijo z naslovom Katarza in vesoljska zavest. Med letoma 2010 in 2013 je bil mladi raziskovalec, nato pa raziskovalec in od leta 2018 asistent na Oddelku za primerjalno književnost Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V letih 2018 in 2019 je bil član komisije za Grumovo nagrado, je avtor znanstvene monografije Evolucija in literatura ter prevajalec monografij O izvoru zgodb Briana Boyda in Kako se literatura igra z možgani Paula B. Armstronga. Ukvarja se z nevrokognitivno literarno vedo, znanstvenimi pristopi k literaturi in zgodovino drame, poetiko Gregorja Strniše, literaturo in fiziko, zgodovino razmerja med literaturo in znanostjo, literarnim darvinizmom idr.    

1. ŽUNKOVIČ, Igor. The Cannibals among people. Slovene studies : journal of the Society for Slovene Studies, ISSN 0193-1075, 2019, letn. 41, no- 1, str. 3-21. [COBISS.SI-ID 69002338]

2. ŽUNKOVIČ, Igor. Pomen evolucijske vloge smeha in seksualnosti za razumevanje vloge gledalcev v starogrški tragediji. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, ISSN 0587-5161. [Tiskana izd.], 2017, letn. 49, št. 3/4, str. 149-165. [COBISS.SI-ID 65958498]

3. ŽUNKOVIČ, Igor. Literatura kot evolucijska prilagoditev. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], dec. 2017, letn. 40, št. 3, str. 49-68. [COBISS.SI-ID 65870178]

4. ŽUNKOVIČ, Igor. Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2017, letn. 65, št. 1, str. 183-198. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2017_1_15.pdf. [COBISS.SI-ID 63787362]

5. ŽUNKOVIČ, Igor. Ali je nevroznanost rešila humanistiko? : revizija razmerja med nevroznanostjo in literarno vedo pet let kasneje. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2016, letn. 61, št. 1, str. 101-112, 121. [COBISS.SI-ID 60504674]

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon