Contact

+386 1 2411 198
bojan.balkovec@ff.uni-lj.si

Office hours

Wed, 10.30—11.30, room 111.

Cabinet

111

Department of History

Assoc. Prof. Bojan Balkovec

 EDUCATION

1998: PhD in History (University of Ljubljana, Faculty of Arts)

 

ACADEMIC AND PROFESSIONAL CAREER

2020–: Associate Professor of Contemporary Slovenian History and General Contemporary HistoryUniversity of Ljubljana, Faculty of Arts

2000–202: Assistant Professor of Contemporary Slovenian History and General Contemporary HistoryUniversity of Ljubljana, Faculty of Arts

 • 1989–2000: assistant

 • 1987–1989: young researcher

Visiting lectures

 • 2019: University in Zagreb, Faculty of Arts

 • 2017: University in Skopje, Faculty of Arts

 • 2017: University of Belgrade, Faculty of Arts

 • 2016: University of Belgrade, Faculty of Arts

 • 2014: University of Zagreb, Faculty of Arts

 • 2010: Aleksanteri Institute Helsinki

 • 2009: University in Skopje, Faculty of Arts

 • 2007: Silesian University in Opava

Research projects

 • 2017–: member of the SRA research project Make This Land German… Italian… Hungarian… Croatian… Again! Borders of Occupational Zones in Slovenia during the Second World War.

 • 1999–: member of the SRA programme group Slovenian History (Department of History

 • 1999–2000: member of the research project Slovenci od začetka slovenskega narodnega preporoda do samostojne države

 • 1995–1998: member of the research project Slovenians and Europe

 • 2018 - member of the editorial board of the journal Historiski zbornikHistorical Journal

 • 2001–: member of the editorial board of the journal Zgodovinski časopis / Historical Review 

 • 1999–2003: member of the editorial board of the journal History in Schools

 • Reviewer of textbooks and articles in scientific journals (Contributions to Contemporary History, Historical Journal (Croatian)

 • 1992–2003, 2006–: member of the expert council of the Museum of Contemporary History

 • 2001–2006: member of the executive council of Eustory

 • 2001–2005: president of the National Committee for history in the national assessment

 • 2003–2007: member of the Textbooks Committee at the National Council of Experts for General Education

 • member of the Faculty Council, the Academic Assembly, head of the Department of History

FIELD OF RESEARCH

Contemporary Slovenian history, history of parliamentarism, local history

SIGNIFICANT PUBLICATIONS

Balkovec, Bojan, 2018. Zaplembe tujega tiska v prvi Jugoslaviji – Primer tiska iz ZDA. V Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, ur. Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božo Repe, 175–189. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Balkovec, Bojan, 2017. "Svi na noge, svi van, da pobjeda bude što sjajnija": izborna teorija i praksa u međuratnoj Jugoslaviji. Zagreb: Srednja Europa

Balkovec, Bojan, 2017. »O izborima u prvih dvadeset godina samostalne Slovenije«. Historijski zbornik God. 70, br. 1: 159–200. https://hrcak.srce.hr/file/284701

Balkovec, Bojan, 2017. »Delavec in delavka se starata«. V Starost - izzivi historičnega raziskovanja, 143–159. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Balkovec, Bojan, Šubic, Ivana, 2015. Die Einzelheiten und Unterschiede zwischen den Wahlen in Slowenien und Kroatien in den Jahren 1920-1927. Review of Croatian history = Revue für kroatische Geschichte = Revue d'histoire croate. Vol. 11, no. 1: 47–81. https://hrcak.srce.hr/file/220883

 

Complete bibliography

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon