Glasbo se učim, z glasbo živim, Strokovni posvet o vlogi in pomenu pouka glasbe v osnovni šoli in gimnaziji

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL) je leto 2024 razglasila za Leto učiteljev. Hkrati prav ta čas pod okriljem Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Zavoda RS za šolstvo poteka prenova sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in v njenem okviru prenova učnih načrtov osnovnošolskih in gimnazijskih predmetov, med katerimi je kot eden izmed predmetov z najdaljšo tradicijo v slovenskem šolskem sistemu tudi glasba.

V povezavi z obojim na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete UL pripravljajo strokovni posvet o nekaterih temeljnih vprašanjih, povezanih s širšo vlogo in pomenom pouka glasbe v osnovni šoli in gimnaziji: Kaj naj bo namen in kaj naj bodo poglavitni cilji pouka glasbe v osnovni šoli in gimnaziji? Kaj je osnovna in kaj splošna (srednješolska) izobrazba na področju glasbe? Kako se glasbeno izobraževanje v osnovni in srednji šoli povezuje s širšim področjem kulture in kakšni so morebitni medsebojni vplivi? Izhodišča za širšo razpravo, ki jo bosta vodila dr. Gregor Pompe in dr. Nejc Sukljan s Filozofske fakultete UL, bodo s svojimi pogledi postavili predstavniki osnovnošolskih, srednješolskih in visokošolskih učiteljev ter nekaterih osrednjih institucij in združenj s področja glasbene kulture:

Pogledi praktikov

dr. Inge Breznik, Zavod RS za šolstvo

mag. Jasmina Tomšič, Osnovna šola Stara Cerkev

Suzana Čopi Stanišić, Osnovna šola Šmarje pri Kopru in Gimnazija Piran

Nataša Trdan Zager, Gimnazija Ledina

 

Pogledi predstavnikov institucij

Matej Šarc, Slovenska Filharmonija

Maja Kojc, Glasbena produkcija RTV Slovenija

Dušan Bavdek, Društvo slovenskih skladateljev

Veronika Brvar, Glasbena matica Ljubljana, revija Glasna

 

Pogledi akademikov

Marko Vatovec, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

dr. Matjaž Barbo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

dr. Branka Rotar Pance, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

dr. Barbara Sicherl Kafol, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Posvet bo potekal v ponedeljek, 29. januarja 2024, ob 17. uri v Modri sobi na Filozofski fakulteti. 

K udeležbi na posvetu vabimo vso zainteresirano javnost, predvsem pa posameznike, ki delujejo na področju glasbenega izobraževanja v osnovni in srednji šoli in na širšem področju glasbene kulture.

Vabljeni!

Vabilo

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon