Cikel predavanj Filozofija življenja filozofije

Vabimo vas na cikel predavanj Filozofija življenja filozofije (Philosophy of the Life of Philosophy), posvečen lanski stoletnici rojstva Pierra Hadota, ki bo potekal na Filozofski fakulteti med 20. in 23. novembrom 2023. V nadaljevanju sledi program po dnevih.

Ponedeljek, 20. 11. 2023

16.20 (pred. 434) Franci Zore (Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), Pierre Hadot in življenjska uporabnost antične filozofije

Torek, 21. 11. 2023

8.00 (pred. 430) Jan Ciglenečki (Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), Vprašanje Smisla v grški tragediji in filozofiji

11.20 (pred. 1-rim) Janko Lozar (Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), Heidegger in Hadot: eksistencialnost in eksistencielnost

18.00 (pred. 030) Vojtěch Hladký (Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze), Hadot's Spiritual Exercises and Foucault's Care of Soul

Sreda, 22. 11. 2023

11.20 (pred. 325) Nina Petek (Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), Budizem skozi prizmo Hadotove filozofije

14.00 (pred. 030) Jan Dominik Bogataj OFM (Inštitut za patristične študije Victorinianum Teološke fakultete Univerze v Ljubljani / Pontificium Institutum Patristicum Augustinianum, Rim), Patristični odnos do klasične paideie: med Tertulijanom in Bazilijem Velikim

15.30 (pred. 5) Sonja Weiss (Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), Filozofska paideia v Plotinovi šoli: branje Ennead s Pierrom Hadotom

Četrtek, 23. 11. 2023

17.00 (pred. 325) Brane Senegačnik (Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), Spoznanje v antični tragediji

18.30 (pred. 030) Borut Cerkovnik (Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), Hadotova aplikacija Wittgensteinovih pojmov »mistično«, »jezikovna igra« in »oblika življenja« na njegovo interpretacijo antičnih filozofov

Vabilo

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon