Mesec prostora: Regionalno planiranje v Sloveniji: izkušnje in izzivi

Mesec prostora je letos potekal pod naslovom Regionalno planiranje v Sloveniji: izkušnje in izzivi (foto: Tara Jakopič Stojc).

Mesec prostora je letos potekal pod naslovom Regionalno planiranje v Sloveniji: izkušnje in izzivi (foto: Tara Jakopič Stojc).

Na Oddelku za geografijo je v sredo, 18. oktobra, potekal strokovni posvet na temo izkušenj in izzivov v regionalnem planiranju. S tem se Oddelek še deseto leto zapored pridružuje pobudi Ministrstva za naravne vire in prostor pri obeležitvi meseca prostora. Letošnji dogodek je pritegnil več kot 80 udeležencev iz številnih inštitucij. Potrdil je tudi, da predstavlja pomembno stičišče informacij, znanja, kompetenc, izmenjave praks in povezovanja.

Dopoldanski del dogodka je bil namenjen predstavitvi novejših izkušenj z regionalnim planiranjem v Sloveniji. V prvem delu smo dobili vpogled v stanje regionalnega planiranja v Sloveniji s strokovnega in političnega vidika, spoznali pa smo tudi primer Severno Primorske regije in meddržavnega makroregionalnega sodelovanja. V drugem delu je bil poudarek na predstavitvi bolj konkretnih primerov regionalnega planiranja. Številni strokovnjaki so predstavili primere katerih skupna točka so bile vode. Tako smo spoznali primer oblikovanja rečne skupnosti ob reki Elsa v Toskani, upravljanje razvoja v porečjih, Pomorski prostorski plan, Vizijo razvoja ob Vipavi in povezovanje v obliki skupne občinske uprave v Spodnjem Podravju.

Popoldanski del dogodka je minil v znamenju panelne razprave o pripravi in izdelavi regionalnih prostorskih planov v Sloveniji. Panelisti so v uvodnih predstavitvah predstavili stanje glede izdelave regionalnih prostorskih planov v Sloveniji in priprave na njihovo izdelavo, izpostavili so potrebo po celovitih prostorskih podlagah, ki naj podpirajo sprejem odločitev o razvoju v prostoru v regijah, kako dokumente v nastajanju gledajo na regionalnih razvojnih agencij in mestnih občinah ter kako poteka proces oblikovanja pokrajin v Sloveniji, ki bi ob ustanovitvi prevzele regionalno prostorsko planiranje. V živahni razpravi je bila izpostavljena vloga regionalnega pristopa ter potreba po aktivnejšemu javnemu predstavljanju obravnavane problematike ter možnih trajnostnih rešitev.

Izvedbo dogodka je podprla Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani z dodelitvijo sredstev sklada ISF-FF za leto 2023.

Zadnje novice

“DOCUMENTING COPTIC MONASTIC HERITAGE” PROJECT

Matjaž Kačičnik 2018 © Endangered Hermitages Project = Documenting Coptic Monastic Heritage Project

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

Support and assistance by the University of Ljubljana