Zgodnjenovoveška ekskurzija v Žumberk in okolico

Na ekskurziji so si ogledali Mestno muzejsko zbirko Črnomelj.

Na ekskurziji so si ogledali Mestno muzejsko zbirko Črnomelj.

9. maja 2023 je Oddelek za zgodovino, v sodelovanju z Oddelkom za slavistiko, izvedel strokovno ekskurzijo v Žumberk in okolico. Ogledali so si Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, s poudarkom na srednjem in zgodnjem novem veku; vodil jih je zgodovinar dr. Janez Weiss. Nato so se podali v Žumberk: zgodovinskemu orisu žumberških uskokov in kulturnozgodovinski temi uniatstva v Vojni krajini ter predstavitvi dolgoročnih jezikovnih vplivov naselitve uskokov v Žumberk je sledil ogled etnografske zbirke v Sošicah. Zbirka mdr. nudi vpoglede v nekatere razlike v vsakdanjem življenju uniatov in katolikov v Žumberku. Nato jim je uniatski škof Nikola Kekić razkazal uniatsko cerkev v Sošicah, z ikonostasom; uniatsko bogoslužje v Sošicah je zanimivo tudi z jezikovnega vidika, saj pri cerkvenem petju niso prešli na hrvaščino, ampak so ohranili cerkveno slovanščino (v ruski redakciji). Pri Sošicah je sledil vpogled v agrarno zgodovino na podlagi pokrajinskih preostankov. Nato so se sprehodili po Kostanjevici na Krki, z zanimivim primerom urbanizma, ki je ohranil nekaj takšnih srednjeveških prvin, ki jih drugod na Slovenskem ne moremo več opazovati. Ustavili so se še na lokaciji nekdanjega trga Otok (Gutenwerd), ki je v 15. stoletju za vedno izginil, spoznali vzroke za propad urbanega naselja in širši pomen tamkajšnjih najdb.  

Ekskurzijo sta vodila dr. Žiga Zwitter in dr. Matej Šekli, sofinancirala pa sta jo Študentski svet Filozofske fakultete in Oddelek za zgodovino

Foto: Božidar Flajšman

Zadnje novice
26. 08. 2022

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

04. 03. 2022

Support and assistance by the University of Ljubljana

02. 09. 2021

Welcome Day - Exchange Students ONLY

Mednarodna pisarna