Slovenski slovar krajšav

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1229. sestanek v ponedeljek, 15. maja 2023, ob 18. uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Na temo Slovenski slovar krajšav bo predavala izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič, Univerza v Mariboru.

 

Povzetek:

Slovar slovenskih krajšav ima za slovenski prostor velik pomen, saj smo prvič priča delu, ki celovito predstavi slovenske krajšave ter uporabniku ponudi obsežen nabor slovenskih krajšav in njihovih razvezav. Gre za sodoben slovar krajšav, ki je primerljiv s krajšavnimi slovarji, izdanimi v angleškem, nemškem, španskem, italijanskem in francoskem jeziku. Na izdajo slovarja krajšav je slovenski prostor čakal kar 75 let. Leta 1948 je sicer avtor Jože Župančič sestavil za tisti čas sodoben in bogat slovar krajšav z naslovom Kratice, mala izdaja, žal pa je delo za današnji čas zastarelo, zato je priprava in objava Slovenskega slovarja krajšav pomemben doprinos k razvoju in ohranjanju slovenskega jezika. Delo sestoji iz obsežnega uvoda v krajšave, v okviru katerega na diahroni in sinhroni ravni predstavim položaj krajšav v slovenskem prostoru, v nadaljevanju sledi oris značilnosti Slovenskega slovarja krajšav na primerih geselskih člankov in geslovnik. Slovar poleg splošnih slovenskih krajšavnorazvezavnih parov zajema tudi terminološke krajšave, uporabnik v njem najde vse različice zapisa določene krajšave. Te so v slovarskem geslu urejene abecedno, gre za zapise, ki se vidno pojavljajo v slovenskih pisnih virih. Primere zapisa krajšav na dva ali več načinov slovar rešuje z medreferenčnimi kazalkami, ki so v slovar vključene kot samostojna gesla.

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon