Prof. Sabine Lang: Vodenje od zadaj – kako je Angela Merkel oblikovala nemško politiko enakosti spolov

V okviru Dnevov enakosti spolov na Filozofski fakulteti vas vabimo na predavanje prof. Sabine Lang z naslovom Vodenje od zadaj – kako je Angela Merkel oblikovala nemško politiko enakosti spolov / Leading From Behind – How Angela Merkel Shaped German Gender Politics. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku po Zoomu v četrtek, 11. maja 2023, ob 16. uri na povezavi.

Prof. Sabine Lang je profesorica evropskih in mednarodnih študij na šoli za mednarodne študije Henryja M. Jacksona na Univerzi v Washingtonu in predstojnica in Jean Monnet Katedre za civilno družbo, vključevanje in raznolikost. Vodi tudi Center Evropske unije in Program evropskih študij na UW. Raziskovanje prof. Lang je usmerjeno v presečišče držav in družb v nacionalnih in transnacionalnih okoljih s poudarkom na glasu javnosti in zagovorništvu v Evropski uniji. Ukvarja  se tudi z vlogo spola v politiki s posebnim poudarkom na političnem predstavništvu žensk in zagovorništvu žensk v Evropi.

Je ustanovna članica sekcije za ženske in politiko nemškega združenja za politologijo in ustanovna urednica Femina Politica, vodilne revije o ženskah in politiki v nemško govorečih državah. Je avtorica in urednica številnih knjig s tega področja, med njimi tudi: Politische Öffentlichkeit im modernen Staat, Baden-Baden: Nomos Publ. 2001; NGOs, Civil Society, and the Public Sphere. New York: Cambridge University Press 2013; Gender Equality in Politics: Implementing Party Quotas in Germany and Austria. Springer 2020 (skupaj s Petro Ahrens, Katjo Schmilewski in Birgit Sauer).

Njeno tokatno predavanje pa bo izhajalo iz knjige, ki jo je souredila s Petro Ahrens in Phillipom Ayoubom Leading from Behind. Gender Equality in Germany During the Merkel Era.

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon