Predstavitev knjige Plotin, Zbrani spisi III

Pri Slovenski matici od leta 2016 izhajajo Zbrani spisi velikega poznoantičnega misleca Plotina, začetnika novoplatonizma. Nekaj manj kot desetletje trajajoči prevajalski projekt je ob uredniški pomoči prof. dr. Marka Uršiča izpeljala doc. dr. Sonja Weiss.

Na letošnjem knjižnem sejmu bo predstavljen tretji in zadnji zvezek, ki je tudi najobširnejši. Prevajalka dr. Sonja Weiss bo v pogovoru razmišljala o pomenu zapisovanja filozofskih naukov v antičnih šolah in na praktičnih primerih predstavila izzive prevajanja antičnih filozofskih besedil in posebej Plotina. Dogodek bo moderirala dr. Ignacija Fridl Jarc.

Pogovor bo potekal v soboto, 26. 11. 2022, ob 11.00 na pisateljskem odru.

Vljudno vabljeni!

Plotin sodi med najvidnejše mislece pozne antike. V slovenščini je poleg prevodov posameznih traktatov prevajalcev l. 2016 izšel prvi, l. 2018 drugi in zdaj tretji del vseh njegovih spisov, zbranih po kronološkem zaporedju njihovega nastanka. Integralni prevod Zbranih spisov I – III je opremljen s strokovnim komentarjem, uvodnimi besedami k posameznim traktatom in v zadnjem zvezku s spremno študijo prevajalke doc. dr. Sonja Weiss ter s spremnima besedama urednika prof. dr. Marka Uršiča v prvih dveh zvezkih. Delo Zbrani spisi III vsebuje skoraj polovico opusa, v katerem Plotin s svojo obravnavo temeljnih metafizičnih in etičnih vprašanj premika meje antične filozofije, zlasti platonizma, iz katerega se tako rodi novoplatonizem. Njegova razmišljanja o zlu, svobodi, sreči, (samo)spoznanju, ljubezni in najvišjem Dobrem so zaznamovala srednjeveško, renesančno in moderno filozofijo ter ostajajo aktualna še danes.

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon