Simpozij: Razstavljanje na Slovenskem II

Vljudno vabljeni na drugi simpozij o razstavljanju likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter razstavnih institucijah na Slovenskem, ki bo potekal 21. in 22. aprila 2022 v dvorani Mestnega muzeja, Gosposka 15, Ljubljana.

Z drugim simpozijem nadaljujemo poglobljen razmislek o praksah razstavljanja umetnosti, arhitekture in oblikovanja na Slovenskem, ki smo ga zastavili leta 2019, ko smo s prvim simpozijem obeležili 110. obletnico odprtja Jakopičevega paviljona – našega prvega prizorišča, postavljenega izrecno za razstavljanje likovne umetnosti. Dober odziv in pestrost z razstavljanjem povezanih vsebin sta pokazala, da strokovno in tudi širšo javnost zanima razmislek o teh temah, zaradi česar smo se odločili za periodična srečanja. Veseli nas, da v premišljevanju mednarodno vpetega slovenskega razstavljanja sodelujejo tudi številni tuji_e raziskovalci_ke, ki prispevajo še kako koristen pogled na našo razstavno dejavnost od zunaj.

Tudi na letošnjem simpoziju bomo obravnavali izbrane razstave, umetnostne institucije in druge fenomene s področja razstavljanja v kronološkem loku ter z najrazličnejših vidikov. Zanimali nas bodo razstavni fenomeni 19. stoletja, kot so prve stalne razstave Deželnega muzeja za Kranjsko ter dejavnosti umetnostnih društev, ki so od sredine 19. stoletja prva pri nas skrbela za rednejše razstavljanje sodobne umetnosti. Posvetili se bomo izbranim primerom razstav in tudi oblikovanju trajnejših razstavnih politik do 2. svetovne vojne. Številni prispevki bodo obravnavali vprašanja, ki jih odpira intenzivnejša institucionalizacija umetnosti, arhitekture in oblikovanja, zlasti v prvih desetletjih po 2. svetovni vojni, in obenem pričajo o velikem raziskovalnem interesu, tudi med tujimi strokovnjaki_njami, za to obdobje. Simpozij bomo zaključili z analizami sodobnih kuratorskih praks in novih razstavnih formatov, vključno z razstavljanjem performativnih praks, na spletu ter v javnem prostoru.

S simpoziji Razstavljanje na Slovenskem si prizadevamo za globlje razumevanje tako samega medija razstave kot notranje logike in principov delovanja slovenskega umetnostnega sistema. Pri tem se sprašujemo, kako in zakaj se določeno razstavljanje pojavlja in uveljavlja, v kakšnem razmerju je do razstavljenih objektov in umetnosti nasploh ter kako se prepleta s političnimi in drugimi neumetnostnimi diskurzi in hotenji.
Simpozij poteka v slovenskem in angleškem jeziku; udeležba je brezplačna. Program je dostopen tu.

Simpozij je nastal v sodelovanju Muzeja in galerij mesta Ljubljana, Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo, Koroške galerije likovnih umetnosti in Galerije Božidar Jakac ter Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sklopu raziskovalnega projekta Likovno in arhitekturno razstavljanje med umetnostnimi in ideološkimi koncepti (ARRS 2020/1108).

Simpozij finančno podpirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in ERSTE sklad.

 

 

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon