Tolmačenje v zdravstvenem okolju

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1207. sestanek, ki bo v ponedeljek, 28. marca 2022, ob 18. uri (Modra soba in Zoom). Na temo Tolmačenje v zdravstvenem okolju bosta predavali prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn in izr. prof. dr. Tamara Mikolič Južnič, Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete.

Povzetek:

Predavanje je razdeljeno na tri sklope. V prvem sklopu so predstavljeni rezultati ankete, ki je bila v okviru projekta "Izdaja slovarja, namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem" (2016-2018) poslana vsem zdravstvenim delavcem v Sloveniji in ki je zdravstvene delavce spraševala o načinih sporazumevanja z neslovensko govorečimi bolniki. Na kratko je orisan tudi večjezični priročnik, ki je namenjen vzpostavljanju prvega stika z neslovensko govorečim bolnikom v primeru, ko zdravstveni delavec nima dostopa do tolmaške podpore. V drugem sklopu so predstavljene razlike med dvema novima nacionalnima poklicnima kvalifikacijama, ki določata poklica, katera s posebnimi jezikovnimi znanji delujeta v zdravstvu: »skupnostni tolmač« in »medkulturni posrednik«. V zadnjem sklopu je orisano plodno sodelovanje med raziskovalno sfero in strokovnimi združenji na področju izoblikovanja deontoloških dokumentov za skupnostne tolmače, in sicer na primeru izoblikovanja etičnega kodeksa in standardov prakse, katerih namen je med drugim vzpostavitev primerne ravni jezikovnih storitev.

 

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon