Spletni posvet: Obravnava spolnega nadlegovanja v znanstvenem prostoru – Kaj se zgodi po prijavi?

Vabljeni na spletni posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti, svetovalnega telesa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z naslovom Obravnava spolnega nadlegovanja v znanstvenem prostoru – Kaj se zgodi po prijavi?, ki bo v četrtek, 2. decembra 2021, ob 10.00 uri (preko aplikacije ZOOM).

Univerze in raziskovalne institucije si prizadevajo spodbujati ženske, da svojo kariero razvijejo in nadaljujejo v akademskem okolju. Pri tem pa jim moramo zagotoviti okolje, ki je varno v vseh pogledih, tudi iz vidika spolnega nasilja. Senzibilno in ozaveščeno okolje ni dovolj, saj ko govorimo o spolnem nasilju, govorimo o zlorabi moči.

Zagotavljanje varnega okolja v vseh procesih študija in dela, zaščita žrtve, način sankcioniranja ter vsi podporni postopki morajo biti sistemsko urejeni, dobro skomunicirani in predstavljeni vsem študentkam in študentom, raziskovalkam in raziskovalcem ter drugim zaposlenim. Na posvetu želimo spregovoriti o tem, kaj se je v našem znanstvenem prostoru spremenilo eno leto po tem, ko so prve prijave spolnega nasilja na univerzi prišle v javnost. Ob tem želimo spodbuditi razpravo o sistemskih rešitvah ter osvetliti dobre prakse različnih tujih akademskih institucij.

Javni spletni dogodek bo prenašala STA.

Program dogodka in vabljeni govorci:

10.00–10.05: Uvodni nagovor: prof. dr. Vesna Leskošek, Univerza v Ljubljani in članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti

10.05– 10.35: Predavanje: prof. dr. Carole Mundell, University of Bath - Spolno nadlegovanje

        - kako v akademskem okolju vzpostaviti varen prostor?

10.35–10.45: Predstavitev izsledkov raziskave: mag. Karmen Kerman in mag. Aljoša Polajžar, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru - ”Normativne ureditve na slovenskih  univerzah”

10.45–11.00: Razprava ter povzetek prvega dela dogodka.

11.00–12.30: Okrogla miza s povabljenimi panelisti:

                      Moderatorka: dr. Jovana Mihajlović Trbovc, ZRC SAZU in članica         komisije.

                     Sodelujoči/e:

prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru,

prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica za študijske in študentske zadeve Univerze v Ljubljani,

prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem,

prof. dr. Boštjan Golob, kabinet rektorja Univerze v Novi Gorici in

prof. dr. Gregor Anderluh, Kemijski inštitut in predsednik KOsRIS

12.30–13.00: Razprava ter povzetek drugega dela dogodka

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon