Studijski programi prve stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčna navodila na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo (1. stopnja)

Oddelčna navodila (1. stopnja)

Za prijavo teme in oddajo dispozicije diplomskega dela je v VIS-u razpisan izpitni rok (EKA1 Diplomski seminar: XX) in sicer zadnji dan prvega semestra tekočega študijskega leta (15. 1. 2021). Študenti/študentke se morajo na razpisani rok pravočasno prijaviti.

Študenti/študentke prijavo teme (obrazec št. 1) in dispozicijo, ki morata biti potrjena s strani mentorja/mentorice, oddajo v oddelčno tajništvo do ponedeljka, 18. 1. 2021. Oddaja obrazcev poteka izključno elektronsko. Podpisniki vstavijo svoje podpise v zahtevane dokumente ali pa priložijo potrditveno elektronsko sporočilo (obvezna je uporaba službenih naslovov).

Ocena opravljeno bo vpisana v VIS s strani tajništva oddelka, ko bo oddano in s strani mentorja/mentorice potrjeno temo in dispozicijo, potrdil še predstojnik/predstojnica oddelka.

Študenti/študentke, ki ste na izmenjavi v tujini, morate prav tako oddati prijavo teme in dispozicijo ter se pravočasno prijaviti v VISu. Predstavitve dispozicij boste po dogovoru z mentorjem/mentorico opravili po vrnitvi.

Glede na določila Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje vezana na prijavo teme, študent/študentka:

  • ki želi spremeniti temo prijavljenega diplomskega dela, odda v tajništvo oddelka novo prijavo teme in nov obrazec za oddajo dispozicije. Temo lahko spremeni le, če dobi soglasje mentorjev/mentoric in predstojnika/predstojnic oddelka/oddelkov.
  • ki diplomskega dela ne odda v dveh letih od potrditve teme, mora v tajništvo (vodilnega) oddelka oddati prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme. Če prošnji ni ugodeno, mora študent/študentka prijaviti novo temo.

Gradivo je v pripravi.

Sodelavke in sodelavci oddelka