Kontakt

+386 1 2411 146
marko.radovan@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Govorilne ure:
- zimski semester: četrtek, 13.00-14.30, 419
- letni semester: torek, 9.30-11.00, 419

Na govorilne ure se predhodno najavite po e-pošti.Kabinet

419

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

izr. prof. dr. Marko Radovan

Učenje in
izobraževanje odraslih, andragoška didaktika,
izobraževalna tehnologija, IKT v izobraževanju in
digitalne spretnosti

Dr. Marko Radovan je izredni profesor na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Na fakulteti poučuje različne predmete, ki so povezani z poučevanjem odraslih in uporabno IKT v izobraževanju, kot so »Andragoška didaktika«, »Metode izobraževanja odraslih« in »E-izobraževanje«. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji učenja in motivacije odraslih za izobraževanje, udeležbe v izobraževanju odraslih in izobraževalne tehnologije. Sodeloval je pri različnih mednarodnih in nacionalnih projektih, kot npr.  LLL2010 (Towards a Lifelong Learning Society in Europe), PIAAC (Survey of Adult Skills), Digitalna UL—z inovativno uporabo IKT do odličnosti in druge.

  • Bregar, L., Zagmajster, M. in Radovan, M. (2020). E-izobraževanje za digitalno družbo. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
  • Radovan, M. (2019a). Cognitive and Metacognitive Aspects of Key Competency “Learning to Learn”. Pedagogika, 133(1), 28–42. https://doi.org/10.15823/p.2019.133.2
  • Radovan, M. (2019b). Should I Stay, or Should I Go? Revisiting Student Retention Models in Distance Education. Turkish Online Journal of Distance Education, 20(3), 29–40.
  • Radovan, M., & Kristl, N. (2020). Učenje in poučevanje v virtualnem učnem okolju – pomen oblikovanja skupnosti in sodelovanja. Sodobna Pedagogika, 71(2), 10–23.
  • Radovan, M., & Perdih, M. (2018). Analysing Accessibility, Usability and Readability of Web-based Learning Materials – Case study of e-learning portals in Slovenia. Journal of E-Learning and Knowledge Society, 14(1). https://doi.org/10.20368/1971-8829/1389

Nekaj koristnih povezav:

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu