Govorilne ure

Ponedeljek, 12.00-14.00 (z izjemo 22. 7. do 23. 8. 2024)
Prosim za predhodno najavo po e-pošti.

Kabinet

220

Oddelek za geografijo

prof. dr. Katja Vintar Mally

Katja Vintar Mally je redna profesorica na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2003 je pridobila magisterij znanosti s področja pokrajinske ekologije in varstva okolja, leta 2006 pa doktorirala s področja geografije z disertacijo »Okoljevarstvena in socialnoekonomska protislovja držav v razvoju«. Na Oddelku za geografijo vodi katedro za varstvo okolja in predava predmete v povezavi z varstvom okolja in trajnostnim razvojem (Ekološka geografija, Geografija okoljskih virov, Urbana ekologija) kot tudi regionalno geografijo (Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije, Geografija Podsaharske Afrike).

Raziskovalno se ukvarja s trajnostnim razvojem, kazalci trajnostnega razvoja, trajnostno rabo okoljskih virov, varstvom okolja, regionalnim razvojem in sorodnimi temami. Je članica raziskovalne skupine raziskovalnega programa »Trajnostni regionalni razvoj Slovenije«, vključena pa je tudi v številne druge slovenske in mednarodne projekte.

Pretekle in trenutne dejavnosti:

 • predstojnica Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2022–),
 • prodekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2017–2021),
 • vodja katedre za varstvo geografskega okolja, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2017–),
 • namestnica predstojnika Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2016–2018),
 • članica upravnega odbora komisije C16.18 Global Understanding Mednarodne geografske zveze (2017–),
 • Mednarodno leto globalnega razumevanja (International Year of Global Understanding) – Regional Action Center Ljubljana – koordinatorica za Slovenijo (2016–2017),
 • članica Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja Univerze v Ljubljani (2014–),
 • predsednica Državne predmetne komisije za splošno maturo za geografijo (2012–2018),
 • članica Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije (2011–2017),
 • članica uredniškega odbora revij Dela (2014–) in Geografski vestnik (Geographical Bulletin; 2011–),
 • članica upravnega odbora Alumni kluba geografov Univerze v Ljubljani (2009–2016),
 • Ljubljansko geografsko društvo – predsednica (2005–2009), podpredsednica (2009–2011), članica Izvršnega odbora (2003–2011),
 • članica Izvršnega odbora Zveze geografov Slovenije (2005–2009),
 • ustanovna članica in predsednica Društva mladih geografov Slovenije (1997–1998).

Vintar Mally, K., 2020. The performance of European Union countries in decoupling socio-economic progress from environmental impacts. Dela, 54, pp. 105–123. DOI: 10.4312/dela.54.105-123

Vintar Mally, K., 2020. The environmental price of socio-economic development: worldwide trends from 1990 to 2016. European journal of geography, 11, 2, pp. 137–153. DOI: 10.48088/ejg.k.mal.11.2.137.153

Vintar Mally, K., Resnik Planinc, T., 2019. Intergenerational differences in memories of Yugoslavia - the case of Slovenia. Geographica Pannonica, 23, 3, str. 185–194. DOI: 10.5937/gp23-21233

Kociper, D., Vintar Mally, K., Kajfež-Bogataj, L., 2019. Climate vulnerability of agriculture in statistical regions of Slovenia. Italian journal of agrometeorology = Rivista italiana di agrometeorologia, 2019, iss. 2, str. 35–48. DOI: 10.13128/ijam-651

Vintar Mally, K., 2018. Regional differences in Slovenia from the viewpoint of achieving Europe’s sustainable development. Acta geographica Slovenica, 58, 2, str. 31–46. DOI: 10.3986/AGS.3309

Vintar Mally, K., 2018. Regional disparities in sustainable development of Slovenia – cohesion or marginalization? V: Pelc, S., Koderman, M. (ur.). Nature, tourism and ethnicity as drivers of (de)marginalization: insights to marginality from perspective of sustainability and development, (Perspectives on geographical marginality, vol. 3). Cham, Springer, str. 257–269.

Dlouhá, J., Vintar Mally, K., Dlouhý, J., 2017. ESD principles in higher education from a perspective of Central and Eastern European countries. International journal of sustainability in higher education, 18, 6, str. 822–840. DOI: 10.1108/IJSHE-03-2016-0045

Vintar Mally, K., 2016. Perceptions of air quality in Ljubljana. Dela, 46, str. 77–88. DOI: 10.4312/dela.46.3.67-88

Ogrin, M., Vintar Mally, K., Planinšek, A., Gregorič, A., Drinovec, L., Močnik, G., 2016. Nitrogen dioxide and black carbon concentrations in Ljubljana, (GeograFF, 18). Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 118 str.

Vintar Mally, K., Ogrin, M., 2015. Spatial variations in nitrogen dioxide concentrations in urban Ljubljana, Slovenia. Moravian geographical reports, 23, 3, str. 27–35. DOI: 10.1515/mgr-2015-0015

Vintar Mally, K., 2012. Geografija Podsaharske Afrike. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 245 str.

Vintar Mally, K., 2011. Measuring progress towards sustainability: the geographer's view. Hrvatski geografski glasnik, 73, 2, str. 67–80.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu