28. 09. 2023 | 09:00, 232
Oddelek za geografijo

Razvojni potenciali Šavrinskega gričevja

Matija Brus, Geografija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Simon Kušar

28. 09. 2023 | 09:20, .. zoom povezava .., spletna povezava
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Sprachliche und nicht-sprachliche Strategien in der Werbung der Tierrechtsorganisation PETA Eine mehrmediale Analyse

Nina Zierer, Germanistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič

28. 09. 2023 | 10:00, 4-Rim.
Oddelek za azijske študije

Problematika datacije in provenience vzhodnoazijskega keramičnega posodja v slovenskih muzejskih zbirkah

Tina Berdajs, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Azijske in afriške študije

Mentor: doc. ddr. Mateja Kos Zabel, prof. dr. Sabrina Rastelli, prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

28. 09. 2023 | 10:00, 232
Oddelek za geografijo

Trajnostna preobrazba podjetij v Sloveniji

Klemen Rifelj, Geografija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Simon Kušar

28. 09. 2023 | 10:30, 434
Oddelek za filozofijo

O gotovosti znotraj in izven jezika

Matej Kapus, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Borut Cerkovnik

28. 09. 2023 | 11:00, 434
Oddelek za filozofijo

Individualizem Geneza in življenje pojma

Katja Gornik, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: viš. znan. sod. dr. Simon Hajdini

28. 09. 2023 | 11:00, Kabinet 432/b
Oddelek za filozofijo

Razvoj zenovske misli na Japonskem ali pot od nauka o praznini do absolutne ničnosti

Tara Peternell, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Nina Petek

28. 09. 2023 | 11:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Preobrazbe kulturne krajine Nadiških dolin po drugi svetovni vojni

Tina Ivnik, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Etnologija, kulturna in socialna antropologija (4 letni)

Mentor: izr. prof. dr. Miha Kozorog, prof. dr. Božidar Jezernik

28. 09. 2023 | 11:00, 232
Oddelek za geografijo

Geomorfološke značilnosti Čepovanskega dola

Karin Kure, Geografija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Mateja Ferk, prof. dr. Uroš Stepišnik

28. 09. 2023 | 11:30, 4
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Podredni velelni stavki v slovenščini kot prikriti subjunktivi

Ema Štarkl, Splošno jezikoslovje - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Sašo Živanović

28. 09. 2023 | 12:00, Kabinet 432/b
Oddelek za filozofijo

Skozi praznino k odrešitvi ali Nāgārjunova pot

Eva Kosec, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Nina Petek

28. 09. 2023 | 12:30, spletna povezava
Oddelek za geografijo

Primerjava lidarskih in fotogrametričnih podatkov pri določanju potenciala za izkoriščanje Sončeve energije v Vipavski dolini

Ana Čufer, Geografija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski, doc. dr. Tajan Trobec

28. 09. 2023 | 13:30, spletna povezava
Oddelek za geografijo

Vrednotenje razvojnih učinkov investicije podjetja Lonstroff v Logatcu

Lara Hvala, Geografija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Simon Kušar

28. 09. 2023 | 18:00, spletna povezava
Oddelek za arheologijo

Ekonomske aktivnosti i njihove promene u antičkome Sirmijumu i njegovoj okolini

Mihajlo Džamtovski, Arheologija - 2. stopnja - E

Mentor: dr. Milijan Dimitrijević, izr. prof. dr. Andrej Gaspari

29. 09. 2023 | 09:00, 415
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

UČINKOVITOST UČITELJA MENTORJA V PRIPRAVNIŠTVU V OSNOVNI ŠOLI

Tanja Jotanović, Andragogika 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Vesna Podgornik, prof. dr. Monika Govekar Okoliš

29. 09. 2023 | 09:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Metakognitivne in afektivne učne strategije študentov španščine

Patricija Finster, Pedagogika - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Marjeta Šarić, izr. prof. dr. Barbara Šteh

29. 09. 2023 | 09:00, Kabinet 420B
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Metakognitivne in afektivne učne strategije študentov španščine

Patricija Finster, Hispanistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan

29. 09. 2023 | 09:00, spletna povezava
Oddelek za azijske študije

Študija stranke Gaehwa

Aljoša Šikovec, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Byoung Yoong Kang