28. 09. 2023 | 09:00, 232
Oddelek za geografijo

Razvojni potenciali Šavrinskega gričevja

Matija Brus, Geografija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Simon Kušar

28. 09. 2023 | 10:00, 232
Oddelek za geografijo

Trajnostna preobrazba podjetij v Sloveniji

Klemen Rifelj, Geografija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Simon Kušar

28. 09. 2023 | 11:00, 232
Oddelek za geografijo

Geomorfološke značilnosti Čepovanskega dola

Karin Kure, Geografija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Mateja Ferk, prof. dr. Uroš Stepišnik

28. 09. 2023 | 12:30, spletna povezava
Oddelek za geografijo

Primerjava lidarskih in fotogrametričnih podatkov pri določanju potenciala za izkoriščanje Sončeve energije v Vipavski dolini

Ana Čufer, Geografija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski, doc. dr. Tajan Trobec

28. 09. 2023 | 13:30, spletna povezava
Oddelek za geografijo

Vrednotenje razvojnih učinkov investicije podjetja Lonstroff v Logatcu

Lara Hvala, Geografija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Simon Kušar