27. 06. 2024 | 10:30, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Učne aktivnosti učencev pri pouku v različnih učnih okoljih

Sergeja Kavaš, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: prof. dr. Janica Kalin

02. 07. 2024 | 12:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Odkrivanje subjektifikacijskega potenciala vrstniške mediacije

Maja Kukovec, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: prof. dr. Robert Kroflič

03. 07. 2024 | 09:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Otroški parlament kot primer participacije učencev v osnovni šoli

Eva Cvetkovič, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar, doc. dr. Katja Jeznik