Studijski programi druge stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Skupni študijski program druge stopnje KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi

Vsebine

Drugostopenjski skupni mednarodni magistrski študijski program KREOL – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi / CREOLE – Cultural Differences and Transnational Processes (v nadaljevanju: program CREOLE) traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program nima smeri, obsega pa tri tematske module. Po končanem študiju pridobi diplomant oziroma diplomantka strokovni naslov magister socialne in kulturne antropologije oziroma magistrica socialne in kulturne antropologije.

Temeljni cilj programa CREOLE je posredovanje nadstandardnih znanj z razvejanega področja socialne in kulturne antropologije ter etnologije tako slovenskim kot tudi ostalim evropskim in neevropskim študentom. Program drugostopenjskega magistrskega univerzitetnega študija CREOLE namreč vodijo habilitirani nosilci in izvajalci z najbolj kakovostnih evropskih antropoloških in etnoloških univerzitetnih oddelkov, ki svoje pedagoško delo povezujejo s temeljnim in aplikativnim raziskovalnim delom tako v nacionalnem kot mednarodnem okviru.

Dodaten cilj programa je izboljšanje sodelovanja med evropskimi antropološkimi oziroma etnološkimi institucijami ter nadgradnja izmenjave učiteljskega kadra ter študentov in študentk v okviru sodelujočih institucij. Program namreč omogoča študij na najmanj dveh partnerskih institucijah. Poleg študija na Univerzi v Ljubljani se študentje in študentke lahko izobražujejo še na španski Universitat Autònoma de Barcelona, irski National University of Ireland, avstrijski Universität Wien, francoski Université Lumière Lyon II, na švicarski Universität Bern in na poljski Uniwersytet Adama Mickiewicza v Poznaniu.

Posebnost programa skupnega magisterija CREOLE so izbirni moduli, s katerimi se študentje in študentke na katerikoli od partnerskih institucij usmerijo na naslednja tematska področja: 1. Nove identitete, 2. Materialna kultura in potrošništvo in 3. Vizualna in popularna kultura.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. Prav tako si lahko v njem ogledate predstavitve predvidenih notranje izbirnih predmetov za naslednje študijsko leto.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 6 zimski
Dispozicija 0 0 0 0 0
Epistemologija vsakdanjega življenja 30 30 60 0 9 zimski
Etnologija Balkana 30 0 60 0 6 zimski
Evropska tradicijska verovanja 30 0 0 0 3 zimski
Intenzivni program 60 30 0 10 10 zimski, letni
Predavanja predavateljev s partnerskih univerz 0 0 0 0 5
Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji 30 30 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 15
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antropologija hrane in prehranjevanja 20 10 0 10 5 zimski, letni
Antropologija in politike v Afriki 20 10 60 0 5 zimski, letni
Antropologija nasilja 20 10 0 10 5 zimski, letni
Antropologija prostora 20 10 60 0 5 zimski, letni
Antropologija religije 20 10 0 10 5 zimski, letni
Etnološke regionalne raziskave Slovenije 20 10 0 10 5 zimski, letni
Materialna kultura 20 10 0 10 5 zimski, letni
Politična antropologija 20 10 0 10 5 zimski, letni
Urbana in transnacionalna antropologija 20 10 0 10 5 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 5
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 10
Terenska raziskava za magistrsko delo 0 0 0 0 15

Sodelavke in sodelavci oddelka