Govorilne ure

Sreda: 11.30–13.00 (zimski in letni semester) - po predhodnem dogovoru po e-pošti

Kabinet

5/2/4 (Tobačna 5)

Oddelek za slavistiko

doc. dr. Lidija Rezoničnik

Lidija Rezoničnik je docentka za poljsko književnost na Oddelku za slavistiko FF UL. Zaključila je študij polonistike in germanistike ter zaporedni študij primerjalne književnosti in slovenistike (BA). Doktorirala je z disertacijo Poljski in slovenski literarni kanon obdobja modernizma v filmski adaptaciji (2014). Med in po študiju se je mdr. izpopolnjevala na Univerzi v Varšavi (2007/2008, 2008/2009, 2011/2012) in na Šlezijski univerzi v Katovicah (2019), v Medkulturnem centru v Krakovu je bila na trimesečni raziskovalni štipendiji (2022).

Ukvarja se z modernizmom v poljski književnosti, s poljsko-slovenskimi literarnimi stiki, z interdisciplinarnim povezovanjem literature in filma v okviru filmskih adaptacij in imagološkimi raziskavami podobe Poljakov v nemški in slovenski književnosti ter podobe Slovencev/Slovanov v nemški (manjšinski) književnosti.

Je članica raziskovalne skupine za preučevanje filma na Inštitutu za poljsko kulturo Fakultete za polonistiko Univerze v Varšavi (Zespół Badań nad Filmem, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski), v okviru katere je s soavtorjem dr. hab. Sewerynom Kuśmierczykom pripravila znanstveno monografijo Mojstrovine poljske književnosti in filma: Faraon, Svatba, Mati Ivana Angelska (Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 - slovenska izdaja; Založbe Univerze v Varšavi, 2023 - angleški prevod), in članica uredništva časopisa Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego, ki ga izdaja založba Šlezijske univerze.

Sodelovala je pri projektu Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v avstro-ogrski monarhiji (1872–1918) in vodila projekta Zeliščarske zgodbe Gornjega Grada (Študentski projekti za trajnostni razvoj, 2022/2023) in Literarna rezidenca Gornji Grad (Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju, 2023). V Slavističnem društvu Slovenije je opravljala funkcijo tajnice, soorganizirala Slovenske slavistične kongrese in souredila kongresne zbornike (2019–2022), od leta 2016 do 2020 je bila tehnična urednica revije Jezik in slovstvo.

Znanstvena monografija

REZONIČNIK, Lidija, KUŚMIERCZYK, Seweryn. Mojstrovine poljske književnosti in filma: Faraon, Svatba, Mati Ivana Angelska. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021.

 

Članki in drugi sestavni deli

REZONIČNIK, Lidija. The image of Slovenes and Gottschee Germans in the historical novel Rebellion in der Gottschee. Colloquia Humanistica, ISSN 2392-2419, no 7, 2018, str. 98–113.

REZONIČNIK, Lidija. Das slowenische Gesicht: literarische Reportage über Auswandereridentitäten = The slovene face: literary reportage on emigrant identities. V: Literary theory in Bulgaria, (Slavica tergestina, ISSN 1592-0291, vol. 20). Trieste: Università degli studi, Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione; Konstanz: Universität, Fachbereich Literaturwissenschaft; v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko. 2018, 20, str. 174–195.

REZONIČNIK, Lidija. Modernist narrative techniques in the screen adaptation of the novel Minuet for Guitar. Balcanica Posnaniensia: acta et studia, ISSN 0239-4278, 2017, 24, str. 143–154.

REZONIČNIK, Lidija. Dolina Isse: duhovna avtobiografija in "film spomin". Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2017, letn. 62, št. 2/3, str. 55–65, 107.

REZONIČNIK, Lidija. Dolina Issy: autobiografia duchowa i "film wspomnienie" = Dolina Issy: duchová autobiografia a "film pamät" = The Issa valley: spiritual autobiography and "film memory". Motus in verbo, ISSN 1339-0392, 2017, vol. 6, no 2, str. 33–41.

REZONIČNIK, Lidija. Razumevanje modernizma v novejši poljski literarni vedi. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], jun. 2017, letn. 40, št. 1, str. 195–208.

 

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

REZONIČNIK, Lidija: Poljska kratka proza: Olga Tokarczuk in Bizarne zgodbe. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik med slovanskimi jeziki - Monošter/Szentgotthárd in Moravske Toplice (Zbornik Slavističnega društva Slovenije). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 2021, str. 525–533.

REZONIČNIK, Lidija: Jan Kochanowski – poljska renesansa pri pouku književnosti v gimnaziji. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik in njegovi sosedje – Novo mesto, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 2019, str. 349–355.

REZONIČNIK, Lidija. Prva svetovna vojna v poljski književnosti: odmev vojne v kratki prozi Zofie Nałkowske. V: ŽELE, Andreja (ur.), ŠEKLI, Matej (ur.). Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Videm, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 28). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 2018, str. 269–280.

 

Samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v monografskih publikacijah

REZONIČNIK, Lidija. Atanazy Bazakbal, "junak nenapisanega romana". V: WTORKOWSKA, Maria (ur.), WACŁAWEK, Maria (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Sedemdeset let poučevanja poljskega jezika v Ljubljani: posvečeno Nikolaju Ježu, (Knjižna zbirka Slavica Slovenica, št. 4). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2018, str. 117–124.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

17. 10. - 26. 10. 2023
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabilo na ogled kratkega dokumentarnega filma Koliko pa ti šteješ?

10. 10. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca o zdravi dolgoživosti

05. 10. - 15. 10. 2023
Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Kako si v odnosih?

05. 10. 2023
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Uspavanke: melodije spominov, uteh in sanj