Kabinet

112

Oddelek za zgodovino

doc. dr. Jernej Kosi

IZOBRAZBA

2012: doktor znanosti s področja zgodovinopisja (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

2006: univerzitetni diplomirani zgodovinar in sociolog kulture (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 

POKLICNA POT

2019–: znanstveni sodelavec (docent za novejšo zgodovino), Oddelek za zgodovino UL FF

2018–: podoktorski raziskovalec na Inštitutu za politično zgodovino, Budimpešta (ERC projekt Nepostrans)

2016–2017: podoktorski raziskovalec, Univerza v Gradcu, Avstrija

2014–2010: asistent za slovensko in občo novejšo zgodovino, Oddelek za zgodovino UL FF

2006–2011: mladi raziskovalec (mentorica: red. prof. dr. Marta Verginella)

 

RAZISKOVALNA PODROČJA

Zgodovina nacionalizma; zgodovina modernega begunstva in množičnih migracij; socialna in kulturna zgodovina; zgodovina in epistemologija zgodovinopisja.

 

Raziskovalno in strokovno delo

2020–: raziskovalec v projektu “Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija” (ARRS).

2020–: raziskovalec v projektu “Ustvarjanje, vzdrževanje, ponovna uporaba: mejne komisije kot ključ za razumevanje sodobnih meja” (ARRS).

2019–: vodja projekta “Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918–1923)” (ARRS).

2017–2020: raziskovalec v projektu “Begunci – nikoli dokončana zgodba” (ARRS).

2016–2017: raziskovalec v projektu “Postcarding Lower Styria. Narod, jezik in identitete na spodnještajerskih razglednicah (1885–1920)” (FWF).

2014–2016: raziskovalec v projektu „Ženske in prva svetovna vojna“ (ARRS).

2014–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina.

2015–2016: podoktorski raziskovalni projekt „Das Schicksal weiblicher slowenischer Kriegsflüchtlinge im österreichischen Hinterland nach Eröffnung der Isonzofront“ (Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien (financer Stipendienstiftung der Republik Österreich (Stiftung Postdocs) Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft; akademska mentorica dr. Marija Wakounig).

2013–2014: raziskovalec v projektu “Zgodovina upravnih meja in mejnosti: Slovensko-hrvaška meja 1800–1991 (ARRS).

 

Recenzent za znanstveni reviji Prispevki za novejšo zgodovino, Goriški letnik.

Član uredništva knjižnega programa pri Založbi Sophia.

Član uredništva revije Borec.

Član sveta zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož. 

Kosi, Jernej. 2019. "Med državno zapovedanimi vojnimi napori in preživetvenimi strategijami podeželskega prebivalstva v času prve svetovne vojne. Primer sester Divjak.” Zgodovinski časopis 72: 118–137. 

Kosi, Jernej. 2018. »The Imagined Slovene Nation and Local Categories of Identification: ›Slovenes‹ in the Kingdom of Hungary and Postwar Prekmurje.« Austrian History Yearbook (v tisku).

Kosi, Jernej. 2017. »Mit iz učilnice. Kmečki upori v slovenskih učbenikih za pouk zgodovine 20. in 21. stoletja.« V Leukhup! Kmečko uporništvo v obdobju predmoderne. Zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije, ur. Sašo Jerše, 269–280. Ljubljana: Slovenska matica, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Brežice: Posavski muzej.

Kosi, Jernej in Rok Stergar. 2016. »Kdaj so nastali ›lubi Slovenci‹? O identitetah v prednacionalni dobi in njihovi domnevni vlogi pri nastanku slovenskega naroda.« Zgodovinski časopis 70: 458–488.

Kosi, Jernej.2013. Kako je nastal slovenski narod. Začetki slovenskega nacionalnega gibanja v prvi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Sophia.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

30. 05. 2024
Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Jubilejni večer ob 40. obletnici francoske študentske gledališke skupine Les Théâtreux

29. 05. 2024
Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Temna stran osebnosti

24. 05. 2024
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Varnostna kriza v Sahelu in prilagoditve mobilnega pašništva

23. 05. 2024
Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predavanji Tomislava Sunića

23. 05. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Boruta Klabjana pred izvolitvijo v naziv redni profesor