Obča zgodovina 19. stoletja

Obča zgodovina 19. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cergol Paradiž Ana, doc. dr. Selišnik Irena, prof. dr. Verginella Marta

Predmet obravnava občo zgodovino 19. stoletja s posebnim poudarkom na evropskih in svetovnih demografskih gospodarskih, socialnih, političnih, kulturnih in idejnih procesih, kot so demografska revolucija, povezana z razvojem zdravstva, urbanizacija (razmerje mesto – podeželje), migracije, agrarna in industrijska revolucija, pomen tehničnega razvoja za način življenja, kapitalni in tržni razvoj, spremembe v socialni strukturi (razvoj kapitalnega in izobraženskega meščanstva /inteligence/, uradništva, obrtništva,delavstva, socialna diferenciacija kmečkega prebivalstva, poklicna struktura, razslojevanje družbe), različni odgovori na socialno vprašanje, formiranje modernih narodov (dominantnih in nedominantnih), demokratizacija družbe in razvoj parlamentarizma, nastanek ideoloških taborov in političnih strank, liberalizem, socializem, verstva in skularizacija, žensko politično gibanje, pojavi antisemitizma in rasizma, kulturni spektrum (poleg tradicionalne ljudske kulture /kultura praznovanja/ inovativni pojavi na področju leposlovna, umetnosti, znanosti, kultura prostega časa, šport). Posebno se obdelajo prelomna dogajanja (npr. francoska revolucija, leto 1848, ameriška državljanska vojna, združitev Italije in Nemčije, ruske revolucije, prva svetovna vojna) ter razvoj evropskega (in ameriškega) imperializma in kolonializma. Poseben poudarek bo tudi na zgodovini evropskega kolonializma v severni Afriki, Bližnjem in Daljnem vzhodu.

F. Braudel, Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, Studia humanitatis, Ljubljana 1988-1991, 381 str.
G. Bock, Ženske v evropski zgodovini, Ljubljana 2004, 432 str.
- E. Hobsbawm, Obdobje revolucije, DZS, Ljubljana 1968, 429 str.
- E. Hobsbawm, Čas imperija, Sophia, Ljubljana,2012, 456 str.
- E. Hobsbawm, Čas kapitala, Sophia, Ljubljana 2011, 420 str.
- R. Sieder, Socialna zgodovina družine, Ljubljana 1998, 382 str.
- H. Schulze, Država in nacija v evropski zgodovini, Ljubljana 2004, 353 str.
- P. Aries, G. Duby (ur.), Histoire de la vie privée, III. del, Pariz 1987, 634 str.
- B. Anderson, Zamišljene skupnosti, Ljubljana 1998, 223 str.
- G. L. Mosse, Nacionalizem in seksualnost, Cf., Ljubljana,2005, 305 str.
- E. Hobsbawm, Nacije in nacionalizem po letu 1780, Ljubljana, 2007, 277 str.
- J. Kocka, Burgertum im 19. Jahrhundert, München 1988.
- P. Hudson, The industrial revolution, Arnold 1996.
- Michele Vovelle, Francoska revolucija (Ljubljana 1989).
- Winfried Baumgart, Der Imperialismus. Idee und Wirklichkeit der englischen und französischen Kolonialexpansion (Wiesbaden 1975).
- Fernand Braudel, Struktura vsakdanjega življenja. Mogoče in nemogoče, I-II (Ljubljana 1968).
- Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Oxford 1983).
- Miroslav Hroch, Social Preconditions of National Revival in Evrope (Cambridge 1985).
- Die Habsburgermonarchie 1848-1918, I-VII, ed. Adam Wandruszka, Peter Urbanitsch, Helmut Rumpler (Wien 1973-2000).
- Helmut Rumpler, Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie (Wien 1997).
- Paul Fussell, Velika vojna in modrrni spomin, SH, Ljubljana 2014.