Zgodovinsko jezikoslovje

Zgodovinsko jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: akad. red. prof. dr. Orešnik Janez, prof. dr. Marvin Derganc Tatjana

Vsebina

Problemi in metode zgodovinskega jezikoslovja. Glasovne spremembe (vrste, razmerje do zgradbe in funkcije, glasovni zakoni). Analogija (tipologija analogije, analogične spremembe).
Jeziki v stiku (izposojanje, narečja, koine, pidžin, kreolski jeziki).