Zgodovina glasbe 1B E

Zgodovina glasbe 1B E

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš, doc. dr. Sukljan Nejc

Vsebina

Franko-flamska polifonija
Širitev modalnega sistema: »Dodecachordon«
Polifonija 16. stol. (klasična vokalna polifonija)
Instrumentalna glasba 16. stol.
Bela menzuralna notacija
Nacionalni žanri v 16. stol.
Francoski žanri 17. stol. in »tragédie lyrique«
Clavecinisti
Angleški žanri 17. stol.
Opera seria, opera buffa
Instrumentalna glasba zgodnjega 18. stol.: žanri in oblike
Vivaldijev koncert
Francoska glasba 1. polovice 18. stoletja
J. S. Bach: življenje, opus, kompozicijska izhodišča
G. Ph. Händel: življenje, opus, opera in oratorij na ozadju angleškega glasbenega življenja
Del vaj (5 kontaktnih ur) poteka v obliki terenskih vaj, ki obsegajo udeležbo na strokovni ekskurziji in obisk koncertov in priprava poročil.