Zgodovina glasbe 1A D

Zgodovina glasbe 1A D

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš, doc. dr. Sukljan Nejc

Vsebina

Glasba v življenju antične Grčije
Oblike »mousiké«
Antična harmonična teorija
»Harmoniai« kot godovinsko, teoretsko in estetsko vprašanje
Antična notacija
Nastanek srednjeveških liturgičnoglasbenih repertoarjev
Gregorijanski koral
Koralne oblike
Teoretski sklop »musica plana«
Nevmatske pisave
Zgodnje večglasje
Notredamska polifonija
Ars nova v Franciji in Italiji
Ars subtilior
Angleška srednjeveška polifonija
Teorija diskanta in kontrapunktska teorija
Razvoj ritma in notacije od modalnega sistema do sistema menzur
Pozni madrigal
Nove glasbene zamisli na prehodu 16. v 17. stol.: stile recitativo, concerto
Začetki opere
Teorija afektov in glasbena retorika
Širitev tonalnega prostora v 17. stol.
Dramma per musica
Zgodnji oratorij
Nastanek in razvoj kantate
Razvoj sonate in nastanek koncerta
Glasba nemškega protestantizma v 17. stol.
Nemška orgelska glasba 17. stol.
Del vaj (5 kontaktnih ur) poteka v obliki terenskih vaj, ki obsegajo udeležbo na strokovni ekskurziji in obisk koncertov in pripravo poročil.