Kontakt

+386 1 2411 565
matija.cresnar@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

zimski s.: torek: od 14.35 do 16.20 in po dogovoru (matija.cresnar@ff.uni-lj.si);
letni s.: ponedeljek: od 11.20 do 14.00 in po dogovoru (matija.cresnar@ff.uni-lj.si);

Kabinet

217 ZAVETIŠKA

Oddelek za arheologijo

izr. prof. dr. Matija Črešnar

Kratek življenjepis

Matija Črešnar

 

Trenutno delovno mesto:

Izr. Prof. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (UL FF OzA),

vodja Katedre za arheologijo kovinskih obdobij (UL FF OzA) in

vodja Centra za interdisciplinarne raziskave v arheologiji (CIRA) (UL FF OzA)

 

Izobrazba:

2009: Doktorat iz arheologije, Univerza v Ljubljani (Slovenija)

2004: Diploma iz arheologije, Univerza v Ljubljani (Slovenija)

 

Akademska pot / zaposlitve

Univerza v Ljubljani (UL FF OzA)

2014-danes: univerzitetni učitelj: izr. prof. (polni delovni čas)

2011-2014: docent (deljno) in raziskovalni sodelavec

2009-2011: asistent in raziskovalni sodelavec

2004-2009: mladi raziskovalec in asistent

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS)

2017-danes: raziskovalec in vodja projektov (delno)

2013-2017: raziskovalec in svetovalec vodje CPA ZVKDS (delno)

2013: raziskovalec in namestnik direktorja Restavratorskega centra RC ZVKDS (delno)

2011-2013: raziskovalec in namestnik vodje CPA ZVKDS (deljeno)

2009-2011: raziskovalni sodelavec (konservator z doktoratom) – Center za preventivno arheologijo, ZVKDS (CPA ZVKDS) (deljeno)

Drugo:

2016-2018: Pridruženi visokošolski učitelj na Univerzi Flinders (Flinders University, Faculty of Education, Humanities and Law, School of Humanities and Creative Arts) v Adelaidi v Avstraliji

 

Univerzitetna in oddelčna administracija

2019: Soustanovitelj CIRA (UL FF OzA)

2017-danes: Član Sveta Znanstvenega instituta Filozofske fakultete (ZIFF) na Univerzi v Ljubljani

2016-danes: Član Senata Filozofske fakultete na Univerzi v Ljubljani

 

Pedagoško delo

2014-danes: nosilec predmeta Arheologija kovinskih obdobij (UL FF OzA), so-mentor in mentor pri diplomskih (13), magistrskih nalogah (4) in doktorskih disertacijah (2), druga dela v teku.

 

Uredniške in recenzentske aktivnosti

2021: Recenzent projektnih vlog – CHANSE (CHANSE call: Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age)

2016: Recenzent projektnih vlog – Narodni znanstveni center (Narodowe Centrum Nauki, POL)

2015: Recenzent podoktorskih vlog – TOPOI Excellence Cluster, Freie Universität Berlin, NEM)

2015: Recenzent projektnih vlog – HERA (HERA JRP call: Uses of the Past).

2010-danes: Recenzent pri številnih monografijah – Znanstveni raziskovalni center SAZU, Fakulteta za humanistične študije na Univerzi na Primorskem, Institut za arheologijo (Hrvaška).

2016-danes: Član uredniškega odbora serije Arheologija na avtocestah Slovenije – AAS.

2009-2016: Soustanovitelj in član Uredniškega odbora serije Monografije Centra za preventivno arheologijo.

2012-2016: Soustanovitelj in član Uredniškega odbora za Arheoportal – slovenski arheološki portal Slovenskega arheološkega društva SAD.

2007-2018: Odgovorni urednik revije Arheo (Glasilo Slovenskega arheološkega društva).

2007-2020: Urednik revije Arheo (Glasilo Slovenskega arheološkega društva).

2006-danes: Recenzent več člankov za: Radiocarbon, objavlja University of Arizona, USA; Prilozi, objavlja Hrvaški arheološki Inštitut; Archaeologia Austriaca, objavlja Avstrijska akademija znanosti, idr.

 

Strokovno članstvo

2017-danes: Dopisni član Nemškega arheološkehga inštituta DAI (Deutsches Archaeologisches Institut, izbran leta 2017 s strani RGK - Römisch-Germanische Kommission).

2015-danes: Član Komisije za nelegalno trgovino s kulturno dediščino pri Evropskem arheološkem društvu (Committee on the Illicit Trade in Cultural Material, European Association of Archaeologists EAA).

2011-danes: Član Evropskega arheološkega društva (European Association of Archaeologists EAA).

2007-2017: Tajnik in član izvršnega odbora Slovenskega arheološkega društva (SAD).

2007-danes: Član izvršnega odbora Slovenskega arheološkega društva (SAD).

 

Druge institucionalne odgovornosti

2015-2020: Član Strokovnega sveta Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

2014-danes: Član Programske skupine Arheologija na UL FF

 

Projekti

Izbrani projekti in projektna sodelovanja (kot vodja projekta ali vodja na lastni instituciji, navedena le lastna sredstva):

2021-2024: Protourbano gradišče Pungrt nad Igom: od 10 hektarjev k 10 mikronom / The proto-urban hillfort of Pungart above Ig: from 10 hectares to 10 microns (ARRS); vodja

2021-2024: Kremacija ali inhumacija pri preteklih skupnostih? Multidisciplinarno vprašanje na evropski ravni (ARRS - Flamski FWO); vodja skupaj s Stevenom Goderisom (Vrije Universiteit Brussel)

2020-2023: Raba prostora v starejši železni dobi med Alpami in Donavo. Primerjalna analiza arheoloških krajin na območjih najdiščnih kompleksov Süttő in Poštela (ARRS – Madžarski NKFIH); vodja skupaj z Zoltanom Czajlikom (Univerza Eötvös Loránd)

2020-2022: Danube’s Archaeological eLandscapes. Virtual archaeological landscapes of the Danube region (vodja: Dr. Marko Mele, Universalmuseum Joanneum Graz, Avstrija (UMJ), podpora: Interreg DTP)

2018-2020: Prehistory Adventure (vodja: Kruno Jurgec, Občina Donja Voća, podpora: Interreg SI-AT 2014-2020)

2017-2019: Iron-Age-Danube. Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube River basin (vodja: Dr. Marko Mele, Universalmuseum Joanneum Graz, Avstrija (UMJ), podpora: Interreg Danube 2014-2020)

2016-2019: PalaeoDiversiStyria. Palaeolandscape of Styria and its biodiversity from Prehistory to the discovery of the New World (vodja: Dr. Marko Mele, UMJ, podpora: Interreg SI-AT), 

2016-2019: Southeastern Slovenia Iron Age Hillfort Project (Partners: prof. Bryan K. Hanks, Univerza v Pittsburghu, dr. Branko Mušič, UL, podpora: Univerza v Pittsburghu)

2014-2015: BorderArch-Steiermark (vodja: Dr. Marko Mele, UMJ, podpora: Interreg SI-AT, 2007-2013),

2013-2016: Encounters and transformations in Iron Age Europe (vodja: Prof. Ian Armit, Univerza v Bradford, UK, podpora: HERA – Humanities in European Research Area)

2011-2014: InterArch-Steiermark. Interactive archaeological heritage from Austrian and Slovenian Styria (vodja: Dr. Marko Mele, UMJ, podpora: Interreg SI-AT),

Publikacije

Po osebnem bibliografskem sistemu Slovenije (COBISS) imam preko 380 vnosov. Ker delam na različnih področjih arheologije, tukaj navajam le publikacije, ki so najbolj povezane z osrednjim delom mojih raziskav, torej bronasto in železno dobo, gradišči, prostorskimi študijami in z interdisciplinarnimi raziskavami, kjer naravoslovne analitske metode pomagajo pri razumevanju in razlagi arheoloških najdb, najdišč in krajin.

Pripravil sem 1 monografijo (v tisku), uredil 10 zbornikov/monografij (2 prihajajoči), več kot 20 člankov v revijah (več v tisku), več kot 50 knjižnih poglavij in člankov v zbornikih konferenc (več v tisku) itd. Soorganiziral sem 7 razstav, soorganiziral sem več kot 15 domačih in mednarodnih konferenc ter sekcij na konferencah in imel več kot 50 konferenčnih predavanj in 6 predstavitev s posterjem.

 

Izbrani članki v revijah:

Patterson, N., Isakov, M., Booth, T., Büster, L., Fischer, C.-E., Črešnar, M., Pinhasi, R., Armit, I., Reich, D. E., et al. Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age. Nature. [Online ed.]. 22 Dec 2021, str. 1-24.

Črešnar, M., Mušič, Branko, Horn, Barbara, Vinazza, Manca, Leskovar, Tamara, Harris, Samuel E., Batt, Catherine, Dolinar, Nejc 2020, Interdisciplinary research of the Early Iron Age iron production centre Cvinger near Dolenjske Toplice (Slovenia) = Interdisciplinarne raziskave železarskega središča Cvinger pri Dolenjskih Toplicah iz starejše železne dobe. - Arheološki vestnik 71, 529-554. POVEZAVA

Nicholls, R., Buckberry, J., Črešnar, M., Armit, I., Mason, P., Koon, H. 2020, Interdisciplinary study of human remains from the Early Iron Age cemetery at Zagorje ob Savi (Slovenia) = Interdisciplinarna študija človeških ostankov s starejšeželeznodobnega grobišča v Zagorju ob Savi. - Arheološki vestnik 71, 487-498. POVEZAVA

Nicholls, R., Buckberry, J., Beaumont, J., Črešnar, M., Mason, P., Armit, I., Koon, H. 2020, A carbon and nitrogen isotopic investigation of a case of probable infantile scurvy (6th-4th centuries BC, Slovenia). - Journal of archaeological science : reports 30. ISSN 2352-4103 POVEZAVA

Črešnar, M., Vinazza, M. 2019, Nove raziskave višinskih naselij na vzhodnih obronkih Pohorja in v severnih Slovenskih goricah = New research of hilltop settlements on the eastern fringes of Pohorje and the northern Slovenske gorice (NE Slovenia). - Arheološki vestnik 70, 437-472. POVEZAVA

Leskovar, T., Zupanič-Pajnič, I., Geršak, Ž. M., Jerman, I., Črešnar, M. 2019, ATR-FTIR spectroscopy combined with data manipulation as a pre-screening method to assess DNA preservation in skeletal remains. - Forensic science international. Genetics 44, 1-8. POVEZAVA

Legan, L., Leskovar, T., Črešnar, M., Cavalli, F., Innocenti, D., Ropret, P. 2019, Non-invasive reflection FTIR characterization of archaeological burnt bones: Reference database and case studies. - Journal of cultural heritage, 1-14.

Žibrat Gašparič, A., Vinazza, M., Črešnar, M. 2018, Characteristics of early iron age pottery from north-eastern Slovenia through the prism of ceramic technology and petrography. - Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji. Neolitske študije= Neolithic studies 45, 180-202. POVEZAVA

Horn, B., Mušič, B., Črešnar, M., Basar, P. Geofizikalne raziskave v kraškem okolju: rezultati električne upornostne tomografije in nizkofrekvenčne elektromagnetne metode na primeru utrjene naselbine Gradišnica pri Dolenjem Gradišču = Geophysical research in the karst environment : electrical resistivity tomography and low-frequency electromagnetic method results, case study of the fortified settlement Gradišnica near Dolenje Gradišče. - Arheo : arheološka obvestila 35, 7-31. POVEZAVA

Mušič, B., Črešnar, M., Medarič I. 2014, Possibilities for geophysical research on sites dated to the Early Iron Age. Case study of Poštela near Maribor (Slovenia). - Arheo 31, ISSN 0351-5958, 19-47. POVEZAVA

 

Izbrani članki v monografijah:

Basar, P., Mušič, B., Črešnar, M., Potrebica, H. 2020, Geophysical prospection with the low-frequency electromagnetic method (CMD mini-explorer) and using integration analysis of multidimensional data. V / In: Miloglav, I. (ed.), Recent developments in archaeometry and archaeological methodology in South- Eastern Europe. Cambridge Scholars Publishing, 123-145.

Mlekuž, D., Črešnar, M. 2019, Early Iron Age cultural landscapes : case studies from the Poštela and Cvinger (Eastern Slovenia). V / In: ČREŠNAR, M., MELE, M. (eds.). Early Iron Age landscapes of the Danube region. Budapest: Archaeolingua, 221-240. POVEZAVA

Črešnar, M. 2017, New approaches to tracing (landscape) connections on the southeastern fringes of the Alps in the Early Iron Age. The state of (integrated) research in eastern Slovenia. In: Schumann, R., van der Vaart-Verschoof, S. (eds.), Connecting elites and regions. Perspectives on contacts and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe. – Leiden, 255-269.

Črešnar, M., D. Mlekuž 2014, Identities of the early Iron Age in north eastern Slovenia. In: Popa, C. N., Stoddart, S. (ur.), Fingerprinting the Iron Age : approaches to identity in the European Iron Age : integrating South-Eastern Europe into the debate. Oxford: Oxbow Books, 18-32.

 

Urejanje monografij oz. zbornikov:

Teržan, B., Črešnar, M. 2021, Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji : tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi = Pohorsko Podravje three millennia ago : tradition and innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages. Katalogi in monografije 44, 589 strani. POVEZAVA

Črešnar, M., Mele, M. 2019, Early Iron Age landscapes of the Danube region. Budapest: Archaeolingua, 240 strani. POVEZAVA

Czajlik, Z., Črešnar, M., Doneus, M., Fera, M., Hellmuth, A., Mele, M. 2019, Researching archaeological landscapes across borders : Strategies, methods and decisions for the 21st century. Graz; Budapest: Archaeolingua, 186 strani. POVEZAVA

Armit I., H. Potrebica, M. Črešnar, P. Mason, L. Büster 2016, Cultural Encounters in Iron Age Europe. Archaeolingua. Seria Minor 38, Budapest, 323 strani.

Črešnar, M., M. Mele, K., Peitler, M., Vinazza 2015, Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze: Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo: rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Schild von Steier, Beiheft 6, Graz-Ljubljana, 436 strani. POVEZAVA

Teržan, B., Črešnar, M., 2014. Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia / Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem. Katalogi in monografije 40, Ljubljana, 776 strani. POVEZAVA

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu