Vaje iz moderne umetnosti I

Vaje iz moderne umetnosti I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Skumavc Nina, doc. dr. Vidrih Rebeka

Vsebine Vaj iz moderne umetnosti I so vezane na predavanja in seminarje iz slovenske umetnosti novega veka, hkrati pa se fleksibilno prilagajajo aktualnim dogajanjem (pomembne razstave, retrospektive, umetniški dogodki itd.). Pod vodstvom izvajalca študentje teoretično znanje in smernice, ki jih prejmejo pri predavanjih, poglabljajo v praksi ob analizi izbranih spomenikov oz. ob srečevanju z umetniškimi dogajanji doma in v tujini. Vsebine so izbrane tako, da se študentje soočajo s čim kompleksnejšo in raznovrstno problematiko moderne in sodobne umetniške ustvarjalnosti (urbanizem, arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, novi likovni mediji, notranja oprema, oblikovanje), obenem pa omogočajo kar se da celovit strokovni pristop (likovni, ikonografski, socialni, kulturnopolitični, duhovni itd.).

- Brian O'Doherty: Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space, Santa Monica-San Francisco 1986
- Paul O'Neill: The Culture of Curating and Curating of Culture(s), Cambridge, Mass.-London 2012
- Saša Nabergoj, Barbara Borčić (ur.): V precepu kuratorskih praks. Svet umetnosti, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti. Letniki 7 – 14, Ljubljana 2012
- David Hopkins: After Modern Art, 1945-2000, Oxford-New York 2000
- Terry E. Smith: What Is Contemporary Art?, Chicago-London 2009
- Dubravka Djurić, Miško Šuvaković (ur.): Impossible Histories. Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991, Cambridge, Mass.-London 2003
- Igor Zabel: Eseji I, Ljubljana 2006