Uvod v zgodovino Japonske

Uvod v zgodovino Japonske

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Culiberg Luka

Politična, ekonomska, socialna in kulturna zgodovina japonskega otočja od prvih arheoloških virov do 2. svetovne vojne. Pri predmetu se študenti seznanijo s temeljnimi značilnostmi posameznih zgodovinskih obdobij, pri čemer je poudarek predvsem na družbenih procesih in spremembah kulturnih aspektov kot posledice razvoja družbe in transformacij družbenih institucij.

Braudel, F. (1995). A History of Civilizations. London: Penguin
Hane, M. (1991). Premodern Japan: a historical survey. Boulder: Westview Press.
Friday, K. (ed.) (2012). Japan Emerging: Premodern History to 1850. Boulder: Westview Press.
Farris, W. W. (2009). Japan to 1600: A Social and Economic History. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Gordon, A. (2003). A Modern History of Japan. From Tokugawa Times to the Present. Oxford: Oxford UP.
Pyle, K. B. (1996). The Making of Modern Japan. Lexington, Mass.: D.C. Heath
The Cambridge History of Japan, Vol. 1, 2, 3, 4, 5 (1993). Cambridge: Cambridge Univ. Press
Sprotno gradivo in primarni viri.